GIS-material för arkeologiskt projekt: Mellan Ödeshög och Alvastra

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vägverket planerar att öka säkerheten utmed Riksväg 50 mellan Ödeshög och Alvastra. För detta ändamål utfördes arkeologiska utredningar etapp 2 och förundersökningar på nio olika platser utmed riksvägen. Utredningen visade att det förekom fornlämningar på fem av de nio undersökta platserna. Boplatslämningar förekommer på områdena 3, 6 och 9. Två av dessa (nr 6 och 9) var, i de områden som berördes av exploateringen, totalt sönderplöjda och bedömdes vara utan vidare arkeologiskt värde. Vid område 7 ligger en fossil odlingsyta under nuvarande plöjskikt och vid område 5 finns en stenrad som vid utredningen tolkades som rester efter en stensträng. Övriga områden saknade äldre lämningar eller fynd. Riksantikvarieämbetet, UV Öst föreslår att arkeologiska förundersökningar utförs på områdena 3, 5 och 7. Inga vidare åtgärder föreslås på områdena 1, 2, 4, 6, 8 och 9.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningarna hade som syfte att konstatera om det fanns äldre lämningar inom de utvalda m

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2146

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vägverket planerar att öka säkerheten utmed Riksväg 50 mellan Ödeshög och Alvastra. För detta ändamål utfördes arkeologiska utredningar etapp 2 och förundersökningar på nio olika platser utmed riksvägen. Utredningen visade att det förekom fornlämningar på fem av de nio undersökta platserna. Boplatslämningar förekommer på områdena 3, 6 och 9. Två av dessa (nr 6 och 9) var, i de områden som berördes av exploateringen, totalt sönderplöjda och bedömdes vara utan vidare arkeologiskt värde. Vid område 7 ligger en fossil odlingsyta under nuvarande plöjskikt och vid område 5 finns en stenrad som vid utredningen tolkades som rester efter en stensträng. Övriga områden saknade äldre lämningar eller fynd. Riksantikvarieämbetet, UV Öst föreslår att arkeologiska förundersökningar utförs på områdena 3, 5 och 7. Inga vidare åtgärder föreslås på områdena 1, 2, 4, 6, 8 och 9.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningarna hade som syfte att konstatera om det fanns äldre lämningar inom de utvalda m

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ödeshögs och Västra Tollstads,

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001891

Version 1.0:

2012-10-10 doi:10.5878/001325

Ladda ner data:

Vägbygge mellan Ödeshög och Alvastra

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Vägbygge mellan Ödeshög och Alvastra. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001891

Intrasisprojekt:

AO2006152

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-19257-06

Producents dnr för projektet:

421-3811-2006

ProjektID:

p506055

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08