GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatser vid väg

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med anläggandet av en campingplats planerades en ny vägsträcka för att avleda trafiken från gårdstomterna vid Bjuggården, Öninge, Ödeshögs socken. För detta utfördes en arkeologisk utredning i den nya vägsträckningen. Hela vägområdet banades av och kontrollerades. I vägsträckningen framkom en härdrest och i östra änden av vägområdet ett nerodlat kulturlager i en smal remsa som innehöll rikligt med skärvsten. I detta lager syntes små smuliga bitar med bränd lera. En knacksten, en malstenslöpare och några brända ben tillvaratogs. Anläggningarna undersöktes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att konstatera om det fanns några förhistoriska lämningar på den flacka förhöjningen. Om det rörde sig om några enstaka anläggningar kunde de undersökas och borttagas.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2147

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med anläggandet av en campingplats planerades en ny vägsträcka för att avleda trafiken från gårdstomterna vid Bjuggården, Öninge, Ödeshögs socken. För detta utfördes en arkeologisk utredning i den nya vägsträckningen. Hela vägområdet banades av och kontrollerades. I vägsträckningen framkom en härdrest och i östra änden av vägområdet ett nerodlat kulturlager i en smal remsa som innehöll rikligt med skärvsten. I detta lager syntes små smuliga bitar med bränd lera. En knacksten, en malstenslöpare och några brända ben tillvaratogs. Anläggningarna undersöktes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att konstatera om det fanns några förhistoriska lämningar på den flacka förhöjningen. Om det rörde sig om några enstaka anläggningar kunde de undersökas och borttagas.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ödeshög, Öninge 11:1, Bjuggården

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Bjuggården, Öninge

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Bjuggården, Öninge</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001892">https://doi.org/10.5878/001892</a>

Intrasisprojekt

AO2006195

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-620-05

Producents dnr för projektet

421-2735-2006

ProjektID

p506056

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08