GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatser vid väg

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med anläggandet av en campingplats planerades en ny vägsträcka för att avleda trafiken från gårdstomterna vid Bjuggården, Öninge, Ödeshögs socken. För detta utfördes en arkeologisk utredning i den nya vägsträckningen. Hela vägområdet banades av och kontrollerades. I vägsträckningen framkom en härdrest och i östra änden av vägområdet ett nerodlat kulturlager i en smal remsa som innehöll rikligt med skärvsten. I detta lager syntes små smuliga bitar med bränd lera. En knacksten, en malstenslöpare och några brända ben tillvaratogs. Anläggningarna undersöktes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att konstatera om det fanns några förhistoriska lämningar på den flacka förhöjningen. Om det rörde sig om några enstaka anläggningar kunde de undersökas och borttagas.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2147

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med anläggandet av en campingplats planerades en ny vägsträcka för att avleda trafiken från gårdstomterna vid Bjuggården, Öninge, Ödeshögs socken. För detta utfördes en arkeologisk utredning i den nya vägsträckningen. Hela vägområdet banades av och kontrollerades. I vägsträckningen framkom en härdrest och i östra änden av vägområdet ett nerodlat kulturlager i en smal remsa som innehöll rikligt med skärvsten. I detta lager syntes små smuliga bitar med bränd lera. En knacksten, en malstenslöpare och några brända ben tillvaratogs. Anläggningarna undersöktes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att konstatera om det fanns några förhistoriska lämningar på den flacka förhöjningen. Om det rörde sig om några enstaka anläggningar kunde de undersökas och borttagas.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ödeshög, Öninge 11:1, Bjuggården

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001892

Version 1.0:

2012-10-10 doi:10.5878/001326

Ladda ner data:

Bjuggården, Öninge

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Bjuggården, Öninge. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001892

Intrasisprojekt:

AO2006195

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-620-05

Producents dnr för projektet:

421-2735-2006

ProjektID:

p506056

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08