GIS-material för arkeologiskt projekt: En ensam härdrest i dalgångskant och ett 1800-talslager

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme utfördes en arkeologisk utredning på tre ställen vid Torshags­området, Åby, Kvillinge socken nära den djupa bäckfåra som under stenåldern var en havsvik. De tre utvalda platserna som utreddes låg runt 50 m ö h i sand. Vid område 1 påträffades en odaterad, delvis söndergrävd härd som slutundersöktes. Vid område 2 förekom ett lager med 1800-tals sopor, dock blandade med ett bränt ben och ett spånliknande kvartsavslag och vid område 3 fanns inga äldre lämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Det huvudsakliga syftet var att konstatera om det fanns förhistoriska lämningar i lednings­sträckningen.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2152

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme utfördes en arkeologisk utredning på tre ställen vid Torshags­området, Åby, Kvillinge socken nära den djupa bäckfåra som under stenåldern var en havsvik. De tre utvalda platserna som utreddes låg runt 50 m ö h i sand. Vid område 1 påträffades en odaterad, delvis söndergrävd härd som slutundersöktes. Vid område 2 förekom ett lager med 1800-tals sopor, dock blandade med ett bränt ben och ett spånliknande kvartsavslag och vid område 3 fanns inga äldre lämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Det huvudsakliga syftet var att konstatera om det fanns förhistoriska lämningar i lednings­sträckningen.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Åby 7:7, 4:2, 7:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

(Torshag) Katrineholmsvägen, Åby 4:2, 7:3 och 7:7

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>(Torshag) Katrineholmsvägen, Åby 4:2, 7:3 och 7:7</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001897">https://doi.org/10.5878/001897</a>

Intrasisprojekt

AO2006060

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5850-06

Producents dnr för projektet

421-1510-2006

ProjektID

p506061

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-01-28