GIS-material för arkeologiskt projekt: Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid ombyggnad av ledningsnätet inom Risinge och Skedevi socknar, Finspångs kommun i Östergötland planeras luftledningar att rivas längs med en drygt 11,5 km lång sträcka och ersättas av jordkabel längs en drygt 16,5 km lång sträcka, varför en arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts. Den planerade kabelsträckningen har främst besiktigats utifrån frågeställningar om eventuella lämningar från äldre stenålder. Inga sådana indikationer har emellertid påträffats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om fasta fornlämningar berörs av arbetsföretaget.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2156

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid ombyggnad av ledningsnätet inom Risinge och Skedevi socknar, Finspångs kommun i Östergötland planeras luftledningar att rivas längs med en drygt 11,5 km lång sträcka och ersättas av jordkabel längs en drygt 16,5 km lång sträcka, varför en arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts. Den planerade kabelsträckningen har främst besiktigats utifrån frågeställningar om eventuella lämningar från äldre stenålder. Inga sådana indikationer har emellertid påträffats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om fasta fornlämningar berörs av arbetsföretaget.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Risinge socken, Skedevi socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skedevi och Risinge, Frängsätter mfl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001901

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001150

Ladda ner data:

Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001901

Intrasisprojekt:

2006054

Länsstyrelsens dnr för projektet:

421-1174-2006

Producents dnr för projektet:

421-1174-2006

ProjektID:

p506065

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08