GIS-material för arkeologiskt projekt: Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid ombyggnad av ledningsnätet inom Risinge och Skedevi socknar, Finspångs kommun i Östergötland planeras luftledningar att rivas längs med en drygt 11,5 km lång sträcka och ersättas av jordkabel längs en drygt 16,5 km lång sträcka, varför en arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts. Den planerade kabelsträckningen har främst besiktigats utifrån frågeställningar om eventuella lämningar från äldre stenålder. Inga sådana indikationer har emellertid påträffats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om fasta fornlämningar berörs av arbetsföretaget.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2156

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid ombyggnad av ledningsnätet inom Risinge och Skedevi socknar, Finspångs kommun i Östergötland planeras luftledningar att rivas längs med en drygt 11,5 km lång sträcka och ersättas av jordkabel längs en drygt 16,5 km lång sträcka, varför en arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts. Den planerade kabelsträckningen har främst besiktigats utifrån frågeställningar om eventuella lämningar från äldre stenålder. Inga sådana indikationer har emellertid påträffats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om fasta fornlämningar berörs av arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Risinge socken, Skedevi socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skedevi och Risinge, Frängsätter mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001901">https://doi.org/10.5878/001901</a>

Intrasisprojekt

2006054

Länsstyrelsens dnr för projektet

421-1174-2006

Producents dnr för projektet

421-1174-2006

ProjektID

p506065

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08