GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Västerbränninge

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med nedläggning av elkabel vid Västerbränninge 1:51 och 1:8, strax öster om Ledberg. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2157

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med nedläggning av elkabel vid Västerbränninge 1:51 och 1:8, strax öster om Ledberg. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kaga socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kaga socken, Västerbränninge 1:51,1:8

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Sträckning av elkabel

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Sträckning av elkabel</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001902">https://doi.org/10.5878/001902</a>

Intrasisprojekt

AO2007111

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-23398-07

Producents dnr för projektet

422-3780-2007

ProjektID

p507001

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08