GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Västerbränninge

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med nedläggning av elkabel vid Västerbränninge 1:51 och 1:8, strax öster om Ledberg. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2157

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med nedläggning av elkabel vid Västerbränninge 1:51 och 1:8, strax öster om Ledberg. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kaga socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kaga socken, Västerbränninge 1:51,1:8

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Sträckning av elkabel

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Sträckning av elkabel</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001902">https://doi.org/10.5878/001902</a>

Intrasisprojekt

AO2007111

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-23398-07

Producents dnr för projektet

422-3780-2007

ProjektID

p507001

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08