GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Västerbränninge

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med nedläggning av elkabel vid Västerbränninge 1:51 och 1:8, strax öster om Ledberg. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2157

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med nedläggning av elkabel vid Västerbränninge 1:51 och 1:8, strax öster om Ledberg. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kaga socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kaga socken, Västerbränninge 1:51,1:8

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001902

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001335

Ladda ner data:

Sträckning av elkabel

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Sträckning av elkabel. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001902

Intrasisprojekt:

AO2007111

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-23398-07

Producents dnr för projektet:

422-3780-2007

ProjektID:

p507001

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08