GIS-material för arkeologiskt projekt: Fivelstad m fl

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2007 antikvariska kontroller i samband med ombyggnad av ledningsnätet öster om Vadstena. Arbetet hade föregåtts av en förstudie, vilken hade påvisat behov av antikvariska åtgärder. Inga fornlämningar kom dock att beröras. Samtliga lokaler undersöktes med sökschakt utom RAÄ 3:1 Sankt Per socken. Vid den senare utfördes rasering av luftledning inom gravfältet och där kontrollerades så att inga gravar skadades vid arbetet. Ingen schaktning genomfördes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2161

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2007 antikvariska kontroller i samband med ombyggnad av ledningsnätet öster om Vadstena. Arbetet hade föregåtts av en förstudie, vilken hade påvisat behov av antikvariska åtgärder. Inga fornlämningar kom dock att beröras. Samtliga lokaler undersöktes med sökschakt utom RAÄ 3:1 Sankt Per socken. Vid den senare utfördes rasering av luftledning inom gravfältet och där kontrollerades så att inga gravar skadades vid arbetet. Ingen schaktning genomfördes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Fivelstad socken, Hagebyhöga socken, Sankt Per socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Sankt Per, Fivelstad, Högebyhöga

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001909

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001338

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Förläggande av elkabel

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Förläggande av elkabel. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001909

Intrasisprojekt:

AO2007092

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21696-07

Producents dnr för projektet:

422-3411-2008

ProjektID:

p507005

RAÄ-nr:

Hagebyhöga 45

RAÄ-nr:

Hagebyhöga 44

RAÄ-nr:

Sankt Per 1:1

RAÄ-nr:

Fivelstad 13:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08