GIS-material för arkeologiskt projekt: Fivelstad m fl

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2007 antikvariska kontroller i samband med ombyggnad av ledningsnätet öster om Vadstena. Arbetet hade föregåtts av en förstudie, vilken hade påvisat behov av antikvariska åtgärder. Inga fornlämningar kom dock att beröras. Samtliga lokaler undersöktes med sökschakt utom RAÄ 3:1 Sankt Per socken. Vid den senare utfördes rasering av luftledning inom gravfältet och där kontrollerades så att inga gravar skadades vid arbetet. Ingen schaktning genomfördes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2161

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2007 antikvariska kontroller i samband med ombyggnad av ledningsnätet öster om Vadstena. Arbetet hade föregåtts av en förstudie, vilken hade påvisat behov av antikvariska åtgärder. Inga fornlämningar kom dock att beröras. Samtliga lokaler undersöktes med sökschakt utom RAÄ 3:1 Sankt Per socken. Vid den senare utfördes rasering av luftledning inom gravfältet och där kontrollerades så att inga gravar skadades vid arbetet. Ingen schaktning genomfördes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Fivelstad socken, Hagebyhöga socken, Sankt Per socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Sankt Per, Fivelstad, Högebyhöga

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Förläggande av elkabel

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Förläggande av elkabel</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001909">https://doi.org/10.5878/001909</a>

Intrasisprojekt

AO2007092

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21696-07

Producents dnr för projektet

422-3411-2008

ProjektID

p507005

RAÄ-nr

Hagebyhöga 45

Hagebyhöga 44

Sankt Per 1:1

Fivelstad 13:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08