GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Stora Lövingsborg

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med förflyttning av högspänningskabel vid RAÄ 9, Stora Lövingsborg, Skänninge stad. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2165

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med förflyttning av högspänningskabel vid RAÄ 9, Stora Lövingsborg, Skänninge stad. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Stora Lövingsborg

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001913

Version 1.0:

2012-10-11 doi:10.5878/001153

Ladda ner data:

Elkabel vid Stora Lövingsborg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Elkabel vid Stora Lövingsborg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001913">https://doi.org/10.5878/001913</a>

Intrasisprojekt:

AO2007044

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7051-07

Producents dnr för projektet:

422-1569-2007

ProjektID:

p507009

RAÄ-nr:

Skänninge 9:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08