GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Stora Lövingsborg

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med förflyttning av högspänningskabel vid RAÄ 9, Stora Lövingsborg, Skänninge stad. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2165

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i december 2007 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med förflyttning av högspänningskabel vid RAÄ 9, Stora Lövingsborg, Skänninge stad. Inga fornlämningar framkom vid den antikvariska kontrollen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Stora Lövingsborg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Elkabel vid Stora Lövingsborg

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Elkabel vid Stora Lövingsborg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001913">https://doi.org/10.5878/001913</a>

Intrasisprojekt

AO2007044

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7051-07

Producents dnr för projektet

422-1569-2007

ProjektID

p507009

RAÄ-nr

Skänninge 9:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08