GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatser, vägar och en stensträng

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i november 2007 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Anledningen var att Linköpings kommun upprättar detaljplan inför uppförandet av en ny brandstation. Undersökningsområdet var ca 47 000 m2 stort. Förundersökningen har avgränsat tre områden som innehåller fornlämningar i form av boplatslämningar, vägar och en stensträng. Om exploatering inom området blir aktuell föreslås särskild arkeologisk undersökning inom dessa tre områden.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att avgränsa de redan kända fornlämningarna inom området samt att datera, tolka och sätta in dem ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2167

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i november 2007 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Anledningen var att Linköpings kommun upprättar detaljplan inför uppförandet av en ny brandstation. Undersökningsområdet var ca 47 000 m2 stort. Förundersökningen har avgränsat tre områden som innehåller fornlämningar i form av boplatslämningar, vägar och en stensträng. Om exploatering inom området blir aktuell föreslås särskild arkeologisk undersökning inom dessa tre områden.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att avgränsa de redan kända fornlämningarna inom området samt att datera, tolka och sätta in dem ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001915

Version 1.0:

2012-10-12 doi:10.5878/001342

Ladda ner data:

Uppförande av ny brandstation

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Uppförande av ny brandstation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001915

Intrasisprojekt:

AO2007098

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-20181-07

Producents dnr för projektet:

422-3085-2007

ProjektID:

p507011

RAÄ-nr:

Linköping 430

RAÄ-nr:

Linköping 178

RAÄ-nr:

Linköping 440

RAÄ-nr:

Linköping 436

RAÄ-nr:

Linköping 441

RAÄ-nr:

Linköping 435

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08