GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatser, vägar och en stensträng

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i november 2007 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Anledningen var att Linköpings kommun upprättar detaljplan inför uppförandet av en ny brandstation. Undersökningsområdet var ca 47 000 m2 stort. Förundersökningen har avgränsat tre områden som innehåller fornlämningar i form av boplatslämningar, vägar och en stensträng. Om exploatering inom området blir aktuell föreslås särskild arkeologisk undersökning inom dessa tre områden.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att avgränsa de redan kända fornlämningarna inom området samt att datera, tolka och sätta in dem ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2167

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i november 2007 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Anledningen var att Linköpings kommun upprättar detaljplan inför uppförandet av en ny brandstation. Undersökningsområdet var ca 47 000 m2 stort. Förundersökningen har avgränsat tre områden som innehåller fornlämningar i form av boplatslämningar, vägar och en stensträng. Om exploatering inom området blir aktuell föreslås särskild arkeologisk undersökning inom dessa tre områden.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att avgränsa de redan kända fornlämningarna inom området samt att datera, tolka och sätta in dem ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Uppförande av ny brandstation

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Uppförande av ny brandstation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001915">https://doi.org/10.5878/001915</a>

Intrasisprojekt

AO2007098

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-20181-07

Producents dnr för projektet

422-3085-2007

ProjektID

p507011

RAÄ-nr

Linköping 441

Linköping 435

Linköping 440

Linköping 178

Linköping 430

Linköping 436

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08