GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Ramshälls vattentorn

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har under mars 2007 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Berga hage, inom Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland, inför planer på att förlägga ny elkabel i området utmed en av tre alternativa sträckor. Utredningen, etapp 1 innebar förarbete och fältinventering. Utredningen, etapp 2 utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid utredningen påträffades tre boplatsområden från mesolitikum och troligen även från brons- och järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att lämna underlag för koncessionsansökan och MKB-beskrivning inför den planerade exploateringen samt att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade kabelförläggningen. Om möjligt skulle även den eventuella fornlämningens utbredning avgränsas. Närområdet besiktigades i syfte att konstatera eventuellt slaget stenmaterial från stenålder.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2179

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har under mars 2007 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Berga hage, inom Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland, inför planer på att förlägga ny elkabel i området utmed en av tre alternativa sträckor. Utredningen, etapp 1 innebar förarbete och fältinventering. Utredningen, etapp 2 utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid utredningen påträffades tre boplatsområden från mesolitikum och troligen även från brons- och järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att lämna underlag för koncessionsansökan och MKB-beskrivning inför den planerade exploateringen samt att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade kabelförläggningen. Om möjligt skulle även den eventuella fornlämningens utbredning avgränsas. Närområdet besiktigades i syfte att konstatera eventuellt slaget stenmaterial från stenålder.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping stad, Ramshäll 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ramshäll

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ramshäll</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001927">https://doi.org/10.5878/001927</a>

Intrasisprojekt

AO2006166

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21035-06

Producents dnr för projektet

421-4132-2006

ProjektID

p507026

RAÄ-nr

Linköping 452

Linköping 450

Linköping 451

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08