GIS-material för arkeologiskt projekt: Grav- och boplatsområde vid Stora Sjögestad

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under hösten år 2007 en särskild utredning vid Vretaskolan utanför Linköping. Det aktuella området omfattade drygt 10 ha. Syftet med utredningen var framför allt att konstatera om det fanns fornlämningar under mark inom områdena. Arbetet kom att ske genom sökschaktsgrävning. Utredningen visade att det fanns bland annat härdar, mörkfärg­ningar, kulturlager, eventuella brandgravar samt fynd av keramik i utredningsområdets västra del. Utifrån karaktären på lämningarna samt en översiktlig analys av keramikfyndet förefaller en datering till bronsålder som sannolik. Fornlämningen har fått nummer RAÄ 232 i Vreta Klosters socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida fornlämningar eller övriga kulturlämningar är belägna inom utredningsområdet samt att lyfta fram kulturhistoriska värden i området för att om möjligt utnyttja dessa vid utformande av exploateringen. Målsättningen var att inom ramen för utrednin

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2184

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under hösten år 2007 en särskild utredning vid Vretaskolan utanför Linköping. Det aktuella området omfattade drygt 10 ha. Syftet med utredningen var framför allt att konstatera om det fanns fornlämningar under mark inom områdena. Arbetet kom att ske genom sökschaktsgrävning. Utredningen visade att det fanns bland annat härdar, mörkfärg­ningar, kulturlager, eventuella brandgravar samt fynd av keramik i utredningsområdets västra del. Utifrån karaktären på lämningarna samt en översiktlig analys av keramikfyndet förefaller en datering till bronsålder som sannolik. Fornlämningen har fått nummer RAÄ 232 i Vreta Klosters socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida fornlämningar eller övriga kulturlämningar är belägna inom utredningsområdet samt att lyfta fram kulturhistoriska värden i området för att om möjligt utnyttja dessa vid utformande av exploateringen. Målsättningen var att inom ramen för utrednin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Grav- och boplatsområde vid Stora Sjögestad

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Grav- och boplatsområde vid Stora Sjögestad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001932">https://doi.org/10.5878/001932</a>

Intrasisprojekt

AO2006165

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-20802-06

Producents dnr för projektet

421-4133-2006

ProjektID

p507031

RAÄ-nr

Vreta kloster 232

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10 — 2007-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08