GIS-material för arkeologiskt projekt: Multisportarena vid Himmelstalund

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 11:1, Himmestalunds sportfält, Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en multisportarena inom fastigheten. Utredningen utfördes i oktober 2007. Inga dolda fornlämningar kunde konstateras inom det aktuella området varför inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida lagskyddade fornlämningar eller övriga kulturlämningar kunde komma att beröras av arbetsföretaget. Målsättningen var att arbetet skulle styras på så sätt att eventuella lämningar inte berördes.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2185

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 11:1, Himmestalunds sportfält, Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en multisportarena inom fastigheten. Utredningen utfördes i oktober 2007. Inga dolda fornlämningar kunde konstateras inom det aktuella området varför inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida lagskyddade fornlämningar eller övriga kulturlämningar kunde komma att beröras av arbetsföretaget. Målsättningen var att arbetet skulle styras på så sätt att eventuella lämningar inte berördes.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg 11:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001933

Version 1.0:

2012-10-15 doi:10.5878/001355

Ladda ner data:

Borg, Himmelstalund sportfält

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Borg, Himmelstalund sportfält. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001933

Intrasisprojekt:

AO2007014

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1523-07

Producents dnr för projektet:

421-523-2007

ProjektID:

p507032

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-02-17