GIS-material för arkeologiskt projekt: Multisportarena vid Himmelstalund

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 11:1, Himmestalunds sportfält, Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en multisportarena inom fastigheten. Utredningen utfördes i oktober 2007. Inga dolda fornlämningar kunde konstateras inom det aktuella området varför inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida lagskyddade fornlämningar eller övriga kulturlämningar kunde komma att beröras av arbetsföretaget. Målsättningen var att arbetet skulle styras på så sätt att eventuella lämningar inte berördes.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2185

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 11:1, Himmestalunds sportfält, Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en multisportarena inom fastigheten. Utredningen utfördes i oktober 2007. Inga dolda fornlämningar kunde konstateras inom det aktuella området varför inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra huruvida lagskyddade fornlämningar eller övriga kulturlämningar kunde komma att beröras av arbetsföretaget. Målsättningen var att arbetet skulle styras på så sätt att eventuella lämningar inte berördes.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg 11:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Borg, Himmelstalund sportfält

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Borg, Himmelstalund sportfält</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001933">https://doi.org/10.5878/001933</a>

Intrasisprojekt

AO2007014

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1523-07

Producents dnr för projektet

421-523-2007

ProjektID

p507032

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-02-17