GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabelschakt genom en bytomt och en fossil odlingsyta samt förbi gravar, stensträngar, ödekyrkogård och bebyggelselämningar

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad förstärkning av elnätet genom Väderstads by och på grund av den fornlämningstäta miljön utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, samt förundersökning i form av antikvarisk kontroll genom schaktningar på utvalda ställen. Kabelsträckan passerade en intilliggande grav, ett gravfält, stensträngar, en hålväg, bebyggelselämningar och en ödekyrkogård. Sträckningen gick igenom Väderstads bytomt och en fossil odlingsyta inom samma fornlämning. I ett schakt norr om ödekyrkogården förekom bruk, tegelflis och kalkstensflis samt delvis sot efter rivningen av kyrkan. Den fossila odlingsytan ligger i en hästhage inne i byn och utgjordes av ett mörkt 0,40 m tjockt ärjskikt med enstaka skärvstenar. I övrigt fanns det endast grus i de upptagna schakten förbi de registrerade fornlämningarna och inom bytomten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Det främsta syftet var att undvika fornlämningar och om det var möjligt ändra kabelsträckningen om fornlämningar påträffades. Vid den antikvar

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2188

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad förstärkning av elnätet genom Väderstads by och på grund av den fornlämningstäta miljön utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, samt förundersökning i form av antikvarisk kontroll genom schaktningar på utvalda ställen. Kabelsträckan passerade en intilliggande grav, ett gravfält, stensträngar, en hålväg, bebyggelselämningar och en ödekyrkogård. Sträckningen gick igenom Väderstads bytomt och en fossil odlingsyta inom samma fornlämning. I ett schakt norr om ödekyrkogården förekom bruk, tegelflis och kalkstensflis samt delvis sot efter rivningen av kyrkan. Den fossila odlingsytan ligger i en hästhage inne i byn och utgjordes av ett mörkt 0,40 m tjockt ärjskikt med enstaka skärvstenar. I övrigt fanns det endast grus i de upptagna schakten förbi de registrerade fornlämningarna och inom bytomten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Det främsta syftet var att undvika fornlämningar och om det var möjligt ändra kabelsträckningen om fornlämningar påträffades. Vid den antikvar

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Väderstad, Väderstad 6:1, 4:1 och 5:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001938

Version 1.0:

2012-10-16 doi:10.5878/001357

Ladda ner data:

Elkabelschakt genom en bytomt och en fossil odlingsyta samt förbi gravar, stensträngar, ödekyrkogård och bebyggelselämningar

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Elkabelschakt genom en bytomt och en fossil odlingsyta samt förbi gravar, stensträngar, ödekyrkogård och bebyggelselämningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001938

Intrasisprojekt:

AO2007025

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4535-07

Producents dnr för projektet:

421-01091-2007

ProjektID:

p507035

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07 — 2007-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2017-01-03