GIS-material för arkeologiskt projekt: Klockarehagen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under 2007 utfört en arkeologisk utredning vid Klockarehagen invid Norrbysjön nordöst om Brunneby. Anledningen var planer på jordkabelförläggning vid Klockarehagen invid Norrbysjön nordväst om Ljungsbro samt vid Hultsjö, norr om Ljungsbro. Arbetsföretaget omfattade även rasering av luftledning och stolpstation, samt uppförande av ny markstation. Utredningen inleddes med en kart- och arkivgenomgång. Därefter gjordes en besiktning i fält där områden med eventuella dolda lämningar bedömdes finnas. På de platser det inte var möjligt att justera sträckningen så att eventuella fornlämningar kunde undvikas genomfördes sökschaktsgrävning. Vid kontakt med exploatören visade det sig att arbetet vid Hultsjön redan utförts, utan kontakt och medverkan med arkeolog. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra huruvida lagskyddade fornlämningar eller övriga kulturlämningar

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2192

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under 2007 utfört en arkeologisk utredning vid Klockarehagen invid Norrbysjön nordöst om Brunneby. Anledningen var planer på jordkabelförläggning vid Klockarehagen invid Norrbysjön nordväst om Ljungsbro samt vid Hultsjö, norr om Ljungsbro. Arbetsföretaget omfattade även rasering av luftledning och stolpstation, samt uppförande av ny markstation. Utredningen inleddes med en kart- och arkivgenomgång. Därefter gjordes en besiktning i fält där områden med eventuella dolda lämningar bedömdes finnas. På de platser det inte var möjligt att justera sträckningen så att eventuella fornlämningar kunde undvikas genomfördes sökschaktsgrävning. Vid kontakt med exploatören visade det sig att arbetet vid Hultsjön redan utförts, utan kontakt och medverkan med arkeolog. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra huruvida lagskyddade fornlämningar eller övriga kulturlämningar

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Brunneby socken, Ljung socken, Stjärnorp socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Brunneby, Ljung, Stjärnorps

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Jordkabel vid Klockarehagen

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Jordkabel vid Klockarehagen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001942">https://doi.org/10.5878/001942</a>

Intrasisprojekt

AO2007039

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6935-07

Producents dnr för projektet

421-1482-2007

ProjektID

p507039

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08