GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 50

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet RAÄ UV Öst har utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, och därefter en utredning, etapp 2 med anledning av planerad nysträckning av Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Utredning, etapp 2, innebar att sökschakt öppnades inom 18 platser mellan de två orterna. På elva av dessa har fornlämningar av boplatskaraktär konstaterats och dessutom ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om lagskyddad fornlämning eller andra kulturlämningar berörs av arbetsföretaget.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2197

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet RAÄ UV Öst har utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, och därefter en utredning, etapp 2 med anledning av planerad nysträckning av Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Utredning, etapp 2, innebar att sökschakt öppnades inom 18 platser mellan de två orterna. På elva av dessa har fornlämningar av boplatskaraktär konstaterats och dessutom ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om lagskyddad fornlämning eller andra kulturlämningar berörs av arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Fivelstad socken, Högby socken, Mjölby socken, Skänninge socken, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby, Fivelstads, Styra mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

RV 50/32

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>RV 50/32</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001947">https://doi.org/10.5878/001947</a>

Intrasisprojekt

AO2007109

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-24725-07

Producents dnr för projektet

421-3921-2007

ProjektID

p507044

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08