GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 50

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet RAÄ UV Öst har utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, och därefter en utredning, etapp 2 med anledning av planerad nysträckning av Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Utredning, etapp 2, innebar att sökschakt öppnades inom 18 platser mellan de två orterna. På elva av dessa har fornlämningar av boplatskaraktär konstaterats och dessutom ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om lagskyddad fornlämning eller andra kulturlämningar berörs av arbetsföretaget.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2197

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet RAÄ UV Öst har utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, och därefter en utredning, etapp 2 med anledning av planerad nysträckning av Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Utredning, etapp 2, innebar att sökschakt öppnades inom 18 platser mellan de två orterna. På elva av dessa har fornlämningar av boplatskaraktär konstaterats och dessutom ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om lagskyddad fornlämning eller andra kulturlämningar berörs av arbetsföretaget.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Motala kommun, Västra Stenby socken, Fivelstad socken, Allhelgona socken, Skänninge socken, Högby socken, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby, Fivelstads, Styra mfl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001947

Version 1.0:

2012-10-16 doi:10.5878/001366

Ladda ner data:

RV 50/32

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). RV 50/32. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001947

Intrasisprojekt:

AO2007109

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-24725-07

Producents dnr för projektet:

421-3921-2007

ProjektID:

p507044

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08