GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 50

SND-ID: SND 2197

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet RAÄ UV Öst har utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, och därefter en utredning, etapp 2 med anledning av planerad nysträckning av Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Utredning, etapp 2, innebar att sökschakt öppnades inom 18 platser mellan de två orterna. På elva av dessa har fornlämningar av boplatskaraktär konstaterats och dessutom ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om lagskyddad fornlämning eller andra kulturlämningar berörs av arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Fivelstad socken, Högby socken, Mjölby socken, Skänninge socken, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby, Fivelstads, Styra mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
RV 50/32

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). RV 50/32. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001947

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Agrara lämningar , Boplats

Intrasisprojekt

AO2007109

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-24725-07

Producents dnr för projektet

421-3921-2007

ProjektID

p507044

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08