GIS-material för arkeologiskt projekt: Ulrika samhälle

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under december 2007 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför detaljplanering inom centrala Ulrika samhälle, Ulrika socken, Linköpings kommun. Inga fornlämningar framkom vid den arkeologiska utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om lagskyddad fornlämning eller andra kulturlämningar berörs av arbetsföretaget.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2198

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under december 2007 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför detaljplanering inom centrala Ulrika samhälle, Ulrika socken, Linköpings kommun. Inga fornlämningar framkom vid den arkeologiska utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om lagskyddad fornlämning eller andra kulturlämningar berörs av arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Ulrika socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ulrika, Amundebo 1:166, 1:168

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Centrala Ulrika

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Centrala Ulrika</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001948">https://doi.org/10.5878/001948</a>

Intrasisprojekt

AO2007110

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21976-07

Producents dnr för projektet

421-3898-2007

ProjektID

p507045

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08