GIS-material för arkeologiskt projekt: En hålväg i Valla

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en ny detaljplan för bebyggelse i kvarteret Irrblosset i Linköping genomfördes en arkeologisk förundersökning. Genom kvarteret gick en hålväg, RAÄ 294. Flera provschakt drogs inom kvarteret, varav ett genom hålvägen. Hålvägen hade ett skålformat tvärsnitt, i botten fanns ett hårdpackat lerlager med ett tunt lager av träflis ovanpå. Bredvid hålvägen fanns en härd med enstaka brända ben. Ca 5 m söder om hålvägen framkom en halv hästsko, troligen en fliksko från tidig medeltid. Delar av marken kan ha varit bearbetad under en kort tid. Hålvägen är sannolikt från medeltid eller äldre.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om det fanns ytterligare fornlämningar, dolda under markytan, inom kvarteret.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2201

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en ny detaljplan för bebyggelse i kvarteret Irrblosset i Linköping genomfördes en arkeologisk förundersökning. Genom kvarteret gick en hålväg, RAÄ 294. Flera provschakt drogs inom kvarteret, varav ett genom hålvägen. Hålvägen hade ett skålformat tvärsnitt, i botten fanns ett hårdpackat lerlager med ett tunt lager av träflis ovanpå. Bredvid hålvägen fanns en härd med enstaka brända ben. Ca 5 m söder om hålvägen framkom en halv hästsko, troligen en fliksko från tidig medeltid. Delar av marken kan ha varit bearbetad under en kort tid. Hålvägen är sannolikt från medeltid eller äldre.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om det fanns ytterligare fornlämningar, dolda under markytan, inom kvarteret.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Kv Irblosset 2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001951

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001370

Ladda ner data:

Kv Irrblosset 2

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kv Irrblosset 2. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001951

Intrasisprojekt:

AO2007019

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-25697-06

Producents dnr för projektet:

421-778-2007

ProjektID:

p507048

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Medeltid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07