GIS-material för arkeologiskt projekt: Smideslämningar vid Smedstadbäcken

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007 en arkeologisk slutundersökning inom Universitetsområdet, kv Intellektet inför byggandet av ett nytt kollektivtrafikstråk mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet i Linköping. Den undersökta ytan ligger intill Smedstadbäcken, ca 90 m söder om ett tidigare känt boplatsområde (RAÄ 330). Vid undersökningen framkom ett 20-tal anläggningar av boplatskaraktär, bl a lämningar efter smide. Sannolikt representerar de senare ett verkstadsområde i utkanten av RAÄ 330.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska undersökningens primära syfte var att undersöka och dokumentera samtliga kvarvarande lämningar inom det aktuella området före borttagandet samt att begränsa fornlämningen söderut.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2203

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007 en arkeologisk slutundersökning inom Universitetsområdet, kv Intellektet inför byggandet av ett nytt kollektivtrafikstråk mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet i Linköping. Den undersökta ytan ligger intill Smedstadbäcken, ca 90 m söder om ett tidigare känt boplatsområde (RAÄ 330). Vid undersökningen framkom ett 20-tal anläggningar av boplatskaraktär, bl a lämningar efter smide. Sannolikt representerar de senare ett verkstadsområde i utkanten av RAÄ 330.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska undersökningens primära syfte var att undersöka och dokumentera samtliga kvarvarande lämningar inom det aktuella området före borttagandet samt att begränsa fornlämningen söderut.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Vendeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Kv Intellektet

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001953

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001371

Ladda ner data:

Dataset 1

Universitetsområdet, kv Intellektet

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Universitetsområdet, kv Intellektet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001953

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21413-07

Producents dnr för projektet:

511/07

ProjektID:

p507050

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Vendeltid

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001955

Version 1.0:

2012-11-01 doi:10.5878/001240

Ladda ner data:

Dataset 2

Inför nytt kollektivtrafikstråk

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför nytt kollektivtrafikstråk. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001955

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21413-07

Producents dnr för projektet:

511/07

ProjektID:

p507064

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11 — 2007-12

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Förromersk järnålder

Yngre järnålder — Vendeltid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07