GIS-material för arkeologiskt projekt: Smideslämningar vid Smedstadbäcken

SND-ID: SND 2203

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007 en arkeologisk slutundersökning inom Universitetsområdet, kv Intellektet inför byggandet av ett nytt kollektivtrafikstråk mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet i Linköping. Den undersökta ytan ligger intill Smedstadbäcken, ca 90 m söder om ett tidigare känt boplatsområde (RAÄ 330). Vid undersökningen framkom ett 20-tal anläggningar av boplatskaraktär, bl a lämningar efter smide. Sannolikt representerar de senare ett verkstadsområde i utkanten av RAÄ 330.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska undersökningens primära syfte var att undersöka och dokumentera samtliga kvarvarande lämningar inom det aktuella området före borttagandet samt att begränsa fornlämningen söderut.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Vendeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Kv Intellektet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset 1
Universitetsområdet, kv Intellektet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Universitetsområdet, kv Intellektet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001953

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Vendeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Smidesspår

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21413-07

Producents dnr för projektet

511/07

ProjektID

p507050

Dataset 2
Inför nytt kollektivtrafikstråk

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Inför nytt kollektivtrafikstråk. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001955

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Förromersk järnålder

Yngre järnålder – Vendeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11–2007-12
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21413-07

Producents dnr för projektet

511/07

ProjektID

p507064

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07