GIS-material för arkeologiskt projekt: Smideslämningar vid Smedstadbäcken

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007 en arkeologisk slutundersökning inom Universitetsområdet, kv Intellektet inför byggandet av ett nytt kollektivtrafikstråk mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet i Linköping. Den undersökta ytan ligger intill Smedstadbäcken, ca 90 m söder om ett tidigare känt boplatsområde (RAÄ 330). Vid undersökningen framkom ett 20-tal anläggningar av boplatskaraktär, bl a lämningar efter smide. Sannolikt representerar de senare ett verkstadsområde i utkanten av RAÄ 330.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska undersökningens primära syfte var att undersöka och dokumentera samtliga kvarvarande lämningar inom det aktuella området före borttagandet samt att begränsa fornlämningen söderut.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2203

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007 en arkeologisk slutundersökning inom Universitetsområdet, kv Intellektet inför byggandet av ett nytt kollektivtrafikstråk mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet i Linköping. Den undersökta ytan ligger intill Smedstadbäcken, ca 90 m söder om ett tidigare känt boplatsområde (RAÄ 330). Vid undersökningen framkom ett 20-tal anläggningar av boplatskaraktär, bl a lämningar efter smide. Sannolikt representerar de senare ett verkstadsområde i utkanten av RAÄ 330.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska undersökningens primära syfte var att undersöka och dokumentera samtliga kvarvarande lämningar inom det aktuella området före borttagandet samt att begränsa fornlämningen söderut.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Vendeltid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Kv Intellektet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Universitetsområdet, kv Intellektet

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Universitetsområdet, kv Intellektet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001953">https://doi.org/10.5878/001953</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21413-07

Producents dnr för projektet

511/07

ProjektID

p507050

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Vendeltid

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Inför nytt kollektivtrafikstråk

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför nytt kollektivtrafikstråk</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001955">https://doi.org/10.5878/001955</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21413-07

Producents dnr för projektet

511/07

ProjektID

p507064

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11 — 2007-12

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Förromersk järnålder

Yngre järnålder — Vendeltid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07