GIS-material för arkeologiskt projekt: Röks skola

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i maj 2008 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med kulvertering för rör från biobränslepanna till skolbyggnaden i Rök. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas. Målsättningen var att ta reda på om exploateringen berörde den äldre vägen.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2208

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i maj 2008 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med kulvertering för rör från biobränslepanna till skolbyggnaden i Rök. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas. Målsättningen var att ta reda på om exploateringen berörde den äldre vägen.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Rök socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Röks, Röks skola

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Kulvertering för biobränslepanna

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kulvertering för biobränslepanna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001959">https://doi.org/10.5878/001959</a>

Intrasisprojekt

AO2007074

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13411-07

Producents dnr för projektet

422-2275-2007

ProjektID

p508002

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-06