GIS-material för arkeologiskt projekt: Röks skola

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i maj 2008 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med kulvertering för rör från biobränslepanna till skolbyggnaden i Rök. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas. Målsättningen var att ta reda på om exploateringen berörde den äldre vägen.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2208

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i maj 2008 utfört en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med kulvertering för rör från biobränslepanna till skolbyggnaden i Rök. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar kom att beröras av markarbetet. Om det inte var möjligt skulle påträffade lämningar dokumenteras och undersökas. Målsättningen var att ta reda på om exploateringen berörde den äldre vägen.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Rök socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Röks, Röks skola

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001959

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001375

Ladda ner data:

Kulvertering för biobränslepanna

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kulvertering för biobränslepanna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001959">https://doi.org/10.5878/001959</a>

Intrasisprojekt:

AO2007074

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-13411-07

Producents dnr för projektet:

422-2275-2007

ProjektID:

p508002

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-06