GIS-material för arkeologiskt projekt: Fossil åkermark i Rydsnäs

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i Rydsnäs, Ydre kommun p.g.a. planarbete. Utredningsområdet omfattade totalt ca 12 hektar. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid utredningen påträffades två områden med fossil åker som är att betrakta som fornlämning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2220

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i Rydsnäs, Ydre kommun p.g.a. planarbete. Utredningsområdet omfattade totalt ca 12 hektar. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid utredningen påträffades två områden med fossil åker som är att betrakta som fornlämning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ydre kommun, Västra Ryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Ryd, Rydsnäs 1:24

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001973

Version 1.0:

2012-10-18 doi:10.5878/001167

Ladda ner data:

Planarbete

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Planarbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001973">https://doi.org/10.5878/001973</a>

Producents dnr för projektet:

32/04

ProjektID:

p504028

RAÄ-nr:

Västra Ryd 194

RAÄ-nr:

Västra Ryd 195

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06