GIS-material för arkeologiskt projekt: Fossil åkermark i Rydsnäs

SND-ID: SND 2220

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i Rydsnäs, Ydre kommun p.g.a. planarbete. Utredningsområdet omfattade totalt ca 12 hektar. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid utredningen påträffades två områden med fossil åker som är att betrakta som fornlämning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ydre kommun, Västra Ryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Ryd, Rydsnäs 1:24

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Planarbete

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Planarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001973

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Område med fossil åkermark

Producents dnr för projektet

32/04

ProjektID

p504028

RAÄ-nr

Västra Ryd 194

Västra Ryd 195

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06