GIS-material för arkeologiskt projekt: Fossil åkermark i Rydsnäs

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i Rydsnäs, Ydre kommun p.g.a. planarbete. Utredningsområdet omfattade totalt ca 12 hektar. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid utredningen påträffades två områden med fossil åker som är att betrakta som fornlämning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2220

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i Rydsnäs, Ydre kommun p.g.a. planarbete. Utredningsområdet omfattade totalt ca 12 hektar. Vid utredningens inledning var inga lämningar registrerade inom området. Vid utredningen påträffades två områden med fossil åker som är att betrakta som fornlämning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ydre kommun, Västra Ryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Ryd, Rydsnäs 1:24

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Planarbete

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Planarbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001973">https://doi.org/10.5878/001973</a>

Producents dnr för projektet

32/04

ProjektID

p504028

RAÄ-nr

Västra Ryd 194

Västra Ryd 195

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06