GIS-material för arkeologiskt projekt: Händelö 2:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i februari 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Händelö 2:1, Norrköpings kommun. Utredningen föranleddes av uppförande av logistikbyggnad och motiverades av att exploateringsområdet tangerar RAÄ 36 (stensättningsliknande lämningar) samt ett möjligt grav- och boplatsläge. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en eventuell exploatering inom området.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2221

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i februari 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Händelö 2:1, Norrköpings kommun. Utredningen föranleddes av uppförande av logistikbyggnad och motiverades av att exploateringsområdet tangerar RAÄ 36 (stensättningsliknande lämningar) samt ett möjligt grav- och boplatsläge. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en eventuell exploatering inom området.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, f.d. S:t Johannes socken, Norrköpings stad, Händelö 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Uppförande av logistikbyggnad

Citeringsförslag

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Uppförande av logistikbyggnad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001974">https://doi.org/10.5878/001974</a>

Producents dnr för projektet

53/04

ProjektID

p504027

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-02

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06