GIS-material för arkeologiskt projekt: Förundersökningar i förbifarten

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad ombyggnation av riksväg 50 vid Vadstena har Östergötlands länsmuseum genomfört fyra arkeologiska förundersökningar. Förundersökningarna omfattade RAÄ 58 och 44 (Vadstena stad), RAÄ 11 och 12 (Vadstena stad), RAÄ 36 (S:t Pers socken) samt RAÄ 29 och 35 (S:t Pers socken). De undersökta fornlämningarna har främst daterats till äldre järnålder. Majoriteten av dem klassas av Fornminnesregistret som boplatser men några konkreta spår efter byggnader framkom inte vid förundersökningarna. Istället var härdar och andra eld- och värmerelaterade anläggningar dominerande. Dessutom påträffades flera stenansamlingar med oklara funktioner. I några fall tyder omständigheterna på att det rör sig om sönderplöjda gravar. Ett flertal stenansamlingar, som vid utredningen tolkats som gravar, visade sig vara stora stenfyllda gropar. Groparnas tillkomst och funktion kvarstår att fastställa. Förutom boplatslämningar undersöktes ett gravfält från äldre järnålder. Gravarna, som låg i åkermark, framkom direkt under matjordslagret och

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2222

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad ombyggnation av riksväg 50 vid Vadstena har Östergötlands länsmuseum genomfört fyra arkeologiska förundersökningar. Förundersökningarna omfattade RAÄ 58 och 44 (Vadstena stad), RAÄ 11 och 12 (Vadstena stad), RAÄ 36 (S:t Pers socken) samt RAÄ 29 och 35 (S:t Pers socken). De undersökta fornlämningarna har främst daterats till äldre järnålder. Majoriteten av dem klassas av Fornminnesregistret som boplatser men några konkreta spår efter byggnader framkom inte vid förundersökningarna. Istället var härdar och andra eld- och värmerelaterade anläggningar dominerande. Dessutom påträffades flera stenansamlingar med oklara funktioner. I några fall tyder omständigheterna på att det rör sig om sönderplöjda gravar. Ett flertal stenansamlingar, som vid utredningen tolkats som gravar, visade sig vara stora stenfyllda gropar. Groparnas tillkomst och funktion kvarstår att fastställa. Förutom boplatslämningar undersöktes ett gravfält från äldre järnålder. Gravarna, som låg i åkermark, framkom direkt under matjordslagret och

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigneolitikum — Romersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Vadstena kommun, Sankt Per socken, Vadstena socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vadstena stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Population:

Ingen information

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001975

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001379

Ladda ner data:

Dataset 1

RV 50 förbifart Vadstena

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001975

Intrasisprojekt:

OLM2009001

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2531-09

Producents dnr för projektet:

50/09

ProjektID:

p509015

RAÄ-nr:

Vadstena 44

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigneolitikum — Romersk järnålder

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001977

Version 1.0:

2014-04-25 doi:10.5878/001976

Ladda ner data:

Dataset 2

RV 50 förbifart Vadstena

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001977

Intrasisprojekt:

OLM2009002

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2699-09

Producents dnr för projektet:

60/09

ProjektID:

p509016

RAÄ-nr:

Vadstena 11

RAÄ-nr:

Vadstena 12

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Romersk järnålder

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001978

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001381

Ladda ner data:

Dataset 3

RV 50 förbifart Vadstena

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001978

Intrasisprojekt:

OLM2009003

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1625-09

Producents dnr för projektet:

42/09

ProjektID:

p509017

RAÄ-nr:

Sankt Per 36

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001979

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001380

Ladda ner data:

Dataset 4

RV 50 förbifart Vadstena

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001979

Intrasisprojekt:

OLM2009004

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2499-09

Producents dnr för projektet:

44/09

ProjektID:

p509018

RAÄ-nr:

Sankt Per 29

RAÄ-nr:

Sankt Per 35

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-02-17