GIS-material för arkeologiskt projekt: Förundersökningar i förbifarten

SND-ID: SND 2222

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad ombyggnation av riksväg 50 vid Vadstena har Östergötlands länsmuseum genomfört fyra arkeologiska förundersökningar. Förundersökningarna omfattade RAÄ 58 och 44 (Vadstena stad), RAÄ 11 och 12 (Vadstena stad), RAÄ 36 (S:t Pers socken) samt RAÄ 29 och 35 (S:t Pers socken). De undersökta fornlämningarna har främst daterats till äldre järnålder. Majoriteten av dem klassas av Fornminnesregistret som boplatser men några konkreta spår efter byggnader framkom inte vid förundersökningarna. Istället var härdar och andra eld- och värmerelaterade anläggningar dominerande. Dessutom påträffades flera stenansamlingar med oklara funktioner. I några fall tyder omständigheterna på att det rör sig om sönderplöjda gravar. Ett flertal stenansamlingar, som vid utredningen tolkats som gravar, visade sig vara stora stenfyllda gropar. Groparnas tillkomst och funktion kvarstår att fastställa. Förutom boplatslämningar undersöktes ett gravfält från äldre järnålder. Gravarna, som låg i åkermark, framkom direkt under matjordslagret och

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Ingen information

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum – Romersk järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Vadstena kommun, Sankt Per socken, Vadstena socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vadstena stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset 1
RV 50 förbifart Vadstena

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001975

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum – Romersk järnålder

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Boplatsområde (sammansatt) , Gravfält

Intrasisprojekt

OLM2009001

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2531-09

Producents dnr för projektet

50/09

ProjektID

p509015

RAÄ-nr

Vadstena 44

Dataset 2
RV 50 förbifart Vadstena

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001977

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Romersk järnålder

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Gravfält

Intrasisprojekt

OLM2009002

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2699-09

Producents dnr för projektet

60/09

ProjektID

p509016

RAÄ-nr

Vadstena 11

Vadstena 12

Dataset 3
RV 50 förbifart Vadstena

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001978

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

OLM2009003

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1625-09

Producents dnr för projektet

42/09

ProjektID

p509017

RAÄ-nr

Sankt Per 36

Dataset 4
RV 50 förbifart Vadstena

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). RV 50 förbifart Vadstena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001979

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Avrättningsplats , Boplats

Intrasisprojekt

OLM2009004

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2499-09

Producents dnr för projektet

44/09

ProjektID

p509018

RAÄ-nr

Sankt Per 29

Sankt Per 35

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-02-17