GIS-material för arkeologiskt projekt: Övre Fillinge Krongård

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i juni 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 vid Övre Fillinge, Bankekinds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var planer på anläggandet av en gödselbrunn inom ett mycket fornlämningsrikt område. Utredningsområdet omfattade ca 40x20 m. Inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om dold fornlämning är belägen inom området för den planerade gödselbrunnen.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2223

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i juni 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 vid Övre Fillinge, Bankekinds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var planer på anläggandet av en gödselbrunn inom ett mycket fornlämningsrikt område. Utredningsområdet omfattade ca 40x20 m. Inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om dold fornlämning är belägen inom området för den planerade gödselbrunnen.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Bankekind socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Bankekind, Övre Fillinge Krongård

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001980

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001169

Ladda ner data:

Anläggandet av en gödselbrunn

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Anläggandet av en gödselbrunn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001980">https://doi.org/10.5878/001980</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6433-04

Producents dnr för projektet:

267/04

ProjektID:

p504026

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06