GIS-material för arkeologiskt projekt: Övre Fillinge Krongård

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i juni 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 vid Övre Fillinge, Bankekinds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var planer på anläggandet av en gödselbrunn inom ett mycket fornlämningsrikt område. Utredningsområdet omfattade ca 40x20 m. Inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om dold fornlämning är belägen inom området för den planerade gödselbrunnen.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2223

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i juni 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 vid Övre Fillinge, Bankekinds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var planer på anläggandet av en gödselbrunn inom ett mycket fornlämningsrikt område. Utredningsområdet omfattade ca 40x20 m. Inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om dold fornlämning är belägen inom området för den planerade gödselbrunnen.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Bankekind socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Bankekind, Övre Fillinge Krongård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Anläggandet av en gödselbrunn

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Anläggandet av en gödselbrunn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001980">https://doi.org/10.5878/001980</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6433-04

Producents dnr för projektet

267/04

ProjektID

p504026

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06