GIS-material för arkeologiskt projekt: En hålväg vid Skarphagen

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid Skarphagen i Norrköpings södra utkant finns goda förutsättningar att hitta kustbundna stenåldersboplatser. Skarphagen 1:1 är beläget väster om den medeltida vägsträckningen in mot Norrköping. Utredningen visade inga spår av förhistoriska boplatser, området var dock mycket stört av påförda schaktmassor. En rest av en hålväg tolkades som en del av den gamla vägen mellan Västra Husby och Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2227

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid Skarphagen i Norrköpings södra utkant finns goda förutsättningar att hitta kustbundna stenåldersboplatser. Skarphagen 1:1 är beläget väster om den medeltida vägsträckningen in mot Norrköping. Utredningen visade inga spår av förhistoriska boplatser, området var dock mycket stört av påförda schaktmassor. En rest av en hålväg tolkades som en del av den gamla vägen mellan Västra Husby och Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Skarphagen 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001984

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001171

Ladda ner data:

Utredning av kvartersmark för villor

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Utredning av kvartersmark för villor</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001984">https://doi.org/10.5878/001984</a>

Intrasisprojekt:

O200118

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-13266-01

Producents dnr för projektet:

421-2677-2001

ProjektID:

p501007

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07