GIS-material för arkeologiskt projekt: En hålväg vid Skarphagen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid Skarphagen i Norrköpings södra utkant finns goda förutsättningar att hitta kustbundna stenåldersboplatser. Skarphagen 1:1 är beläget väster om den medeltida vägsträckningen in mot Norrköping. Utredningen visade inga spår av förhistoriska boplatser, området var dock mycket stört av påförda schaktmassor. En rest av en hålväg tolkades som en del av den gamla vägen mellan Västra Husby och Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2227

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid Skarphagen i Norrköpings södra utkant finns goda förutsättningar att hitta kustbundna stenåldersboplatser. Skarphagen 1:1 är beläget väster om den medeltida vägsträckningen in mot Norrköping. Utredningen visade inga spår av förhistoriska boplatser, området var dock mycket stört av påförda schaktmassor. En rest av en hålväg tolkades som en del av den gamla vägen mellan Västra Husby och Norrköping.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Skarphagen 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Utredning av kvartersmark för villor

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Utredning av kvartersmark för villor</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001984">https://doi.org/10.5878/001984</a>

Intrasisprojekt

O200118

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-13266-01

Producents dnr för projektet

421-2677-2001

ProjektID

p501007

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07