GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar och en grav i Ljungsbro

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters socken uppvisar en mångfald av fornlämningar, till största delen gravar och gravfält. Boplatslämningar förekommer endast sporadiskt. Vid Adamstorp i Ljungsbro, söder om Motala ström, upptäcktes vid utredningen en flatmarksgrav och boplatslämningar i form av stolphål, gropar och keramik samt slagen kvarts och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll fornlämningar eller ej.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2228

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters socken uppvisar en mångfald av fornlämningar, till största delen gravar och gravfält. Boplatslämningar förekommer endast sporadiskt. Vid Adamstorp i Ljungsbro, söder om Motala ström, upptäcktes vid utredningen en flatmarksgrav och boplatslämningar i form av stolphål, gropar och keramik samt slagen kvarts och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll fornlämningar eller ej.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster socken, Adamstorp 1:4

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001985

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001172

Ladda ner data:

Planerad villabebyggelse

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Planerad villabebyggelse</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001985">https://doi.org/10.5878/001985</a>

Intrasisprojekt:

O200119

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-4769-01

Producents dnr för projektet:

421-1683-2001

ProjektID:

p501008

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07