GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar och en grav i Ljungsbro

SND-ID: SND 2228

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters socken uppvisar en mångfald av fornlämningar, till största delen gravar och gravfält. Boplatslämningar förekommer endast sporadiskt. Vid Adamstorp i Ljungsbro, söder om Motala ström, upptäcktes vid utredningen en flatmarksgrav och boplatslämningar i form av stolphål, gropar och keramik samt slagen kvarts och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll fornlämningar eller ej.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster socken, Adamstorp 1:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Planerad villabebyggelse

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Planerad villabebyggelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001985

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Grav - uppgift om typ saknas

Intrasisprojekt

O200119

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-4769-01

Producents dnr för projektet

421-1683-2001

ProjektID

p501008

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07