GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar och en grav i Ljungsbro

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters socken uppvisar en mångfald av fornlämningar, till största delen gravar och gravfält. Boplatslämningar förekommer endast sporadiskt. Vid Adamstorp i Ljungsbro, söder om Motala ström, upptäcktes vid utredningen en flatmarksgrav och boplatslämningar i form av stolphål, gropar och keramik samt slagen kvarts och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll fornlämningar eller ej.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2228

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters socken uppvisar en mångfald av fornlämningar, till största delen gravar och gravfält. Boplatslämningar förekommer endast sporadiskt. Vid Adamstorp i Ljungsbro, söder om Motala ström, upptäcktes vid utredningen en flatmarksgrav och boplatslämningar i form av stolphål, gropar och keramik samt slagen kvarts och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll fornlämningar eller ej.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster socken, Adamstorp 1:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Planerad villabebyggelse

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Planerad villabebyggelse</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001985">https://doi.org/10.5878/001985</a>

Intrasisprojekt

O200119

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-4769-01

Producents dnr för projektet

421-1683-2001

ProjektID

p501008

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07