GIS-material för arkeologiskt projekt: Paradisängen

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i januari och februari 2001 en arkeologisk slutundersökning inför planerad utbyggnad av Östad golfklubbs golfbana i Väderstad, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Vid undersökningen undersöktes och borttogs ett antal härdar och en del av en stensträng. Stensträngen, vilken påträffades vid en förundersökning, var en förlängning av RAÄ 119. Härdarna daterades till bronsålder respektive övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. Fynd gjordes av bränd lera, bränt ben och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att få ut maximalt med information beträffande ålder, karaktär och konstruktion ur fornlämningarna, med tyngdpunkten i markanvändandet, samt att kartera den nyupptäckta stensträngen och relatera denna till tidigare kända stensträngar för att om möjligt lokalisera olika ytor inom området.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2229

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i januari och februari 2001 en arkeologisk slutundersökning inför planerad utbyggnad av Östad golfklubbs golfbana i Väderstad, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Vid undersökningen undersöktes och borttogs ett antal härdar och en del av en stensträng. Stensträngen, vilken påträffades vid en förundersökning, var en förlängning av RAÄ 119. Härdarna daterades till bronsålder respektive övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. Fynd gjordes av bränd lera, bränt ben och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att få ut maximalt med information beträffande ålder, karaktär och konstruktion ur fornlämningarna, med tyngdpunkten i markanvändandet, samt att kartera den nyupptäckta stensträngen och relatera denna till tidigare kända stensträngar för att om möjligt lokalisera olika ytor inom området.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Väderstad, Östad golfklubb

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001986

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001173

Ladda ner data:

Planerad utbyggnad

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Planerad utbyggnad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001986

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-13732-00

Producents dnr för projektet:

715/00

ProjektID:

p501009

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-01 — 2001-02

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06