GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid en gropkeramisk boplats i Åby

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I Åby finns ett stort antal gropkeramiska stenåldersboplatser. Det aktuella undersökningsområdet ligger i den inre delen av det som under förhistorisk tid var Bråviken. En delundersökt stenåldersboplats finns strax öster om undersökningsområdet. Vid förundersökningen kunde påvisas att boplatsens gräns troligen står att finna längre mot öster. Inga anläggningar påträffades inom undersökningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra om boplatsen RAÄ 92 sträckte sig inom exploateringsområdet, och i så fall att avgränsa den och bedöma dess karaktär, samt att se om fler fornlämningar fanns inom det planlagda området.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2231

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I Åby finns ett stort antal gropkeramiska stenåldersboplatser. Det aktuella undersökningsområdet ligger i den inre delen av det som under förhistorisk tid var Bråviken. En delundersökt stenåldersboplats finns strax öster om undersökningsområdet. Vid förundersökningen kunde påvisas att boplatsens gräns troligen står att finna längre mot öster. Inga anläggningar påträffades inom undersökningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra om boplatsen RAÄ 92 sträckte sig inom exploateringsområdet, och i så fall att avgränsa den och bedöma dess karaktär, samt att se om fler fornlämningar fanns inom det planlagda området.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Bråvalla 4:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001988

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001175

Ladda ner data:

Detaljplan?

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Detaljplan? Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001988

Intrasisprojekt:

O20025

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-16523-01

Producents dnr för projektet:

422-516-2002

ProjektID:

p502004

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06