GIS-material för arkeologiskt projekt: Invid en gropkeramisk boplats i Åby

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I Åby finns ett stort antal gropkeramiska stenåldersboplatser. Det aktuella undersökningsområdet ligger i den inre delen av det som under förhistorisk tid var Bråviken. En delundersökt stenåldersboplats finns strax öster om undersökningsområdet. Vid förundersökningen kunde påvisas att boplatsens gräns troligen står att finna längre mot öster. Inga anläggningar påträffades inom undersökningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra om boplatsen RAÄ 92 sträckte sig inom exploateringsområdet, och i så fall att avgränsa den och bedöma dess karaktär, samt att se om fler fornlämningar fanns inom det planlagda området.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2231

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I Åby finns ett stort antal gropkeramiska stenåldersboplatser. Det aktuella undersökningsområdet ligger i den inre delen av det som under förhistorisk tid var Bråviken. En delundersökt stenåldersboplats finns strax öster om undersökningsområdet. Vid förundersökningen kunde påvisas att boplatsens gräns troligen står att finna längre mot öster. Inga anläggningar påträffades inom undersökningsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra om boplatsen RAÄ 92 sträckte sig inom exploateringsområdet, och i så fall att avgränsa den och bedöma dess karaktär, samt att se om fler fornlämningar fanns inom det planlagda området.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Bråvalla 4:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Detaljplan?

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Detaljplan?</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001988">https://doi.org/10.5878/001988</a>

Intrasisprojekt

O20025

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-16523-01

Producents dnr för projektet

422-516-2002

ProjektID

p502004

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06