GIS-material för arkeologiskt projekt: En boplats nära Kallerstad bytomt

SND-ID: SND 2233

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På en åker väster om Kallerstad by påträffades sommaren 2002 en förhistorisk boplats. Området ska bebyggas med en biogasanläggning och därför genomfördes en förundersökning under hösten. Boplatsen innehåller gropar, härdar, hus och en odlingsyta av förhistorisk karaktär. Komplexets sammansättning ger intryck av att vara från äldre järnålder. Dateringen är dock osäker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka fornlämningens utbredning och karaktär.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder – Yngre järnålder

Vikingatid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Anläggning för biogasbussar

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Anläggning för biogasbussar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001990

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder – Yngre järnålder

Vikingatid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200224

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13299-02

Producents dnr för projektet

422-2835-2002

ProjektID

p502006

RAÄ-nr

Linköping 139:2

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-02-17