GIS-material för arkeologiskt projekt: En boplats nära Kallerstad bytomt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På en åker väster om Kallerstad by påträffades sommaren 2002 en förhistorisk boplats. Området ska bebyggas med en biogasanläggning och därför genomfördes en förundersökning under hösten. Boplatsen innehåller gropar, härdar, hus och en odlingsyta av förhistorisk karaktär. Komplexets sammansättning ger intryck av att vara från äldre järnålder. Dateringen är dock osäker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka fornlämningens utbredning och karaktär.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2233

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På en åker väster om Kallerstad by påträffades sommaren 2002 en förhistorisk boplats. Området ska bebyggas med en biogasanläggning och därför genomfördes en förundersökning under hösten. Boplatsen innehåller gropar, härdar, hus och en odlingsyta av förhistorisk karaktär. Komplexets sammansättning ger intryck av att vara från äldre järnålder. Dateringen är dock osäker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka fornlämningens utbredning och karaktär.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder — Yngre järnålder

Vikingatid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001990

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001177

Ladda ner data:

Anläggning för biogasbussar

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Anläggning för biogasbussar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001990

Intrasisprojekt:

O200224

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-13299-02

Producents dnr för projektet:

422-2835-2002

ProjektID:

p502006

RAÄ-nr:

Linköping 139:2

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder — Yngre järnålder

Vikingatid

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-02-17