GIS-material för arkeologiskt projekt: Brokind

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2002 en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning vid Brokinds skola. Undersökningarna föranleddes av planerad anläggande av gång- och cykelbana och motiverades av närhet till registrerade fornlämningar och topografi. På en sträcka om ca 450 m togs 6 schakt om sammanlagt ca 60 m upp. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle beröras av arbetsföretaget, medan syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning i så fall skulle komma att beröras.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2234

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2002 en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning vid Brokinds skola. Undersökningarna föranleddes av planerad anläggande av gång- och cykelbana och motiverades av närhet till registrerade fornlämningar och topografi. På en sträcka om ca 450 m togs 6 schakt om sammanlagt ca 60 m upp. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle beröras av arbetsföretaget, medan syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning i så fall skulle komma att beröras.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vårdnäs socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdnäs, Brokinds skola

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001991

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001178

Ladda ner data:

Anläggning för gång- och cykelbana

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Anläggning för gång- och cykelbana</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001991">https://doi.org/10.5878/001991</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-15985-01

Producents dnr för projektet:

614/01

ProjektID:

p502007

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-28