GIS-material för arkeologiskt projekt: Brokind

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2002 en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning vid Brokinds skola. Undersökningarna föranleddes av planerad anläggande av gång- och cykelbana och motiverades av närhet till registrerade fornlämningar och topografi. På en sträcka om ca 450 m togs 6 schakt om sammanlagt ca 60 m upp. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle beröras av arbetsföretaget, medan syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning i så fall skulle komma att beröras.

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2234

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2002 en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning vid Brokinds skola. Undersökningarna föranleddes av planerad anläggande av gång- och cykelbana och motiverades av närhet till registrerade fornlämningar och topografi. På en sträcka om ca 450 m togs 6 schakt om sammanlagt ca 60 m upp. Inga fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle beröras av arbetsföretaget, medan syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning i så fall skulle komma att beröras.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vårdnäs socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdnäs, Brokinds skola

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Anläggning för gång- och cykelbana

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Anläggning för gång- och cykelbana</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001991">https://doi.org/10.5878/001991</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-15985-01

Producents dnr för projektet

614/01

ProjektID

p502007

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-28