GIS-material för arkeologiskt projekt: Gärstadverken och Leca

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2002 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning inom området för Gärstadverken och Leca i Linköping. Utredningen föranleddes av ett nytt detaljplaneprogram för Gärstadområdet och omfattade ca 100 hektar. De kända fornlämningarna i närområdet är huvudsakligen från bronsålder och äldre järnålder, så som en hällristningslokal, en skärvstenshög, stensträngskomplex och gravfält. Vid utredningen lokaliserades 7 områden som representerade presumtiva lägen för möjliga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar. Dessutom anvisas ett antal objekt, d v s platser som utgör möjliga lägen för fornlämningar ej synliga ovan mark.

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2235

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2002 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning inom området för Gärstadverken och Leca i Linköping. Utredningen föranleddes av ett nytt detaljplaneprogram för Gärstadområdet och omfattade ca 100 hektar. De kända fornlämningarna i närområdet är huvudsakligen från bronsålder och äldre järnålder, så som en hällristningslokal, en skärvstenshög, stensträngskomplex och gravfält. Vid utredningen lokaliserades 7 områden som representerade presumtiva lägen för möjliga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar. Dessutom anvisas ett antal objekt, d v s platser som utgör möjliga lägen för fornlämningar ej synliga ovan mark.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Rystad socken, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad och Rystad, Gärstadverken och Leca

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför nytt detaljplaneprogram

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför nytt detaljplaneprogram</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001992">https://doi.org/10.5878/001992</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11611-02

Producents dnr för projektet

140/02

ProjektID

p502008

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-02-17