GIS-material för arkeologiskt projekt: Väderstad-Bosgård

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2002-02-20 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 vid Väderstad-Bosgård, Väderstads socken, Mjölby kommun. Undersökningen föranleddes av planerad förändring av detaljplanen och motiverades av närheten till registrerade fornlämningar. Vid utredningen öppnades 7 schakt med grävmaskin men inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden, samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2238

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2002-02-20 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 vid Väderstad-Bosgård, Väderstads socken, Mjölby kommun. Undersökningen föranleddes av planerad förändring av detaljplanen och motiverades av närheten till registrerade fornlämningar. Vid utredningen öppnades 7 schakt med grävmaskin men inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden, samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Väderstad, Väderstad - Bosgård 1:9

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Förändring av detaljplanen

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Förändring av detaljplanen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001995">https://doi.org/10.5878/001995</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-17456-01

Producents dnr för projektet

2/02

ProjektID

p502011

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-02

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06