GIS-material för arkeologiskt projekt: Väderstad-Bosgård

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2002-02-20 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 vid Väderstad-Bosgård, Väderstads socken, Mjölby kommun. Undersökningen föranleddes av planerad förändring av detaljplanen och motiverades av närheten till registrerade fornlämningar. Vid utredningen öppnades 7 schakt med grävmaskin men inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden, samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2238

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2002-02-20 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 vid Väderstad-Bosgård, Väderstads socken, Mjölby kommun. Undersökningen föranleddes av planerad förändring av detaljplanen och motiverades av närheten till registrerade fornlämningar. Vid utredningen öppnades 7 schakt med grävmaskin men inga dolda fornlämningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända fornlämningsbilden, samt påvisa eventuella nyupptäckta fornlämningar inom det planerade exploateringsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Väderstad, Väderstad - Bosgård 1:9

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001995

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001184

Ladda ner data:

Förändring av detaljplanen

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Förändring av detaljplanen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001995

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-17456-01

Producents dnr för projektet:

2/02

ProjektID:

p502011

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-02

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06