GIS-material för arkeologiskt projekt: Tingstad 3:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2002-06-17 en arkeologisk förundersökning med anledning av kabelförläggning samt rasering av befintlig luftledning vid Tingstad 3:1 m fl, Tingstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen genomfördes som antikvarisk kontroll i samband med arbetsföretaget. Vid undersökningen berördes inga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fornlämningarna skulle komma att beröras av ledningsarbetet.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2239

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2002-06-17 en arkeologisk förundersökning med anledning av kabelförläggning samt rasering av befintlig luftledning vid Tingstad 3:1 m fl, Tingstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen genomfördes som antikvarisk kontroll i samband med arbetsföretaget. Vid undersökningen berördes inga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fornlämningarna skulle komma att beröras av ledningsarbetet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Tingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tingstad, Tingstad 3:1 m fl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001996

Version 1.0:

2012-10-19 doi:10.5878/001183

Ladda ner data:

Kabelförläggning

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Kabelförläggning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001996">https://doi.org/10.5878/001996</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1641-02

Länsstyrelsens dnr för projektet:

(431-2342-02)

Producents dnr för projektet:

84/02 (127/02)

ProjektID:

p502012

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-28