GIS-material för arkeologiskt projekt: Tingstad 3:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2002-06-17 en arkeologisk förundersökning med anledning av kabelförläggning samt rasering av befintlig luftledning vid Tingstad 3:1 m fl, Tingstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen genomfördes som antikvarisk kontroll i samband med arbetsföretaget. Vid undersökningen berördes inga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fornlämningarna skulle komma att beröras av ledningsarbetet.

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2239

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2002-06-17 en arkeologisk förundersökning med anledning av kabelförläggning samt rasering av befintlig luftledning vid Tingstad 3:1 m fl, Tingstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen genomfördes som antikvarisk kontroll i samband med arbetsföretaget. Vid undersökningen berördes inga fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fornlämningarna skulle komma att beröras av ledningsarbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Tingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tingstad, Tingstad 3:1 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Kabelförläggning

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Kabelförläggning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001996">https://doi.org/10.5878/001996</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1641-02

(431-2342-02)

Producents dnr för projektet

84/02 (127/02)

ProjektID

p502012

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-28