GIS-material för arkeologiskt projekt: Kokgropar och härdar i närheten av skålgropslokalen RAÄ 75

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i januari 2003 en förundersökning för en ny gruppbostad inom Kv Bondbönan i Pryssgården, Norrköping. Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge i närheten av RAÄ 75, en av Östergötlands största skålgropshällar. Vi förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av härdar och kokgropar. Anläggningarna undersöktes och togs bort. En härd daterades till äldre romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna i området, samt att dokumentera, typbestämma och om möjligt datera anläggningar och fynd samt peka ut fornlämningsfria ytor.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2241

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i januari 2003 en förundersökning för en ny gruppbostad inom Kv Bondbönan i Pryssgården, Norrköping. Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge i närheten av RAÄ 75, en av Östergötlands största skålgropshällar. Vi förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av härdar och kokgropar. Anläggningarna undersöktes och togs bort. En härd daterades till äldre romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna i området, samt att dokumentera, typbestämma och om möjligt datera anläggningar och fynd samt peka ut fornlämningsfria ytor.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Eneby, Kv Bondbönan 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Nyuppförande av gruppbostad

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). <em>Nyuppförande av gruppbostad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002719">https://doi.org/10.5878/002719</a>

Intrasisprojekt

O200228

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7331-02

Producents dnr för projektet

422-1669-2002

ProjektID

p503009

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07