GIS-material för arkeologiskt projekt: Intill stensträngar och gravar i östra Lambohov

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en utredning etapp 2 med anledning av att kommunen behövde klarlägga de arkeologiska förutsättningarna inför planerad småhusbebyggelse inom Lambohov 2:20. Inom Objekt II påträffades en grop och rester av ett röjningsröse. Området var kraftigt stört av bebyggelse och andra markingrepp. Inom Objekt III framkom endast ett stolphål och en mörkfärgning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade exploateringsprojektet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2243

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en utredning etapp 2 med anledning av att kommunen behövde klarlägga de arkeologiska förutsättningarna inför planerad småhusbebyggelse inom Lambohov 2:20. Inom Objekt II påträffades en grop och rester av ett röjningsröse. Området var kraftigt stört av bebyggelse och andra markingrepp. Inom Objekt III framkom endast ett stolphål och en mörkfärgning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade exploateringsprojektet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför planerad småhusbebyggelse

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför planerad småhusbebyggelse</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001999">https://doi.org/10.5878/001999</a>

Intrasisprojekt

O200322

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9410-03

Producents dnr för projektet

421-2006-2003

ProjektID

p503011

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06