GIS-material för arkeologiskt projekt: Intill stensträngar och gravar i östra Lambohov

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en utredning etapp 2 med anledning av att kommunen behövde klarlägga de arkeologiska förutsättningarna inför planerad småhusbebyggelse inom Lambohov 2:20. Inom Objekt II påträffades en grop och rester av ett röjningsröse. Området var kraftigt stört av bebyggelse och andra markingrepp. Inom Objekt III framkom endast ett stolphål och en mörkfärgning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade exploateringsprojektet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2243

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en utredning etapp 2 med anledning av att kommunen behövde klarlägga de arkeologiska förutsättningarna inför planerad småhusbebyggelse inom Lambohov 2:20. Inom Objekt II påträffades en grop och rester av ett röjningsröse. Området var kraftigt stört av bebyggelse och andra markingrepp. Inom Objekt III framkom endast ett stolphål och en mörkfärgning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade exploateringsprojektet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/001999

Version 1.0:

1012-10-25 doi:10.5878/001188

Ladda ner data:

Inför planerad småhusbebyggelse

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför planerad småhusbebyggelse. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001999

Intrasisprojekt:

O200322

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9410-03

Producents dnr för projektet:

421-2006-2003

ProjektID:

p503011

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06