GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny anslutningsväg till E22 nära gravfält och stensträngar vid Tallbacken och Fransmansbacke

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i september 2003 en förundersökning för nya anslutningsvägar till E22 vid Tallbacken och Fransmansbacke, Tingstad socken, Norrköpings kommun. Vid förundersökningen hittades en malstenslöpare men i övrigt inga anläggningar eller fynd som kan sättas i samband med de kända fornlämningarna på platsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna på platsen, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2244

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i september 2003 en förundersökning för nya anslutningsvägar till E22 vid Tallbacken och Fransmansbacke, Tingstad socken, Norrköpings kommun. Vid förundersökningen hittades en malstenslöpare men i övrigt inga anläggningar eller fynd som kan sättas i samband med de kända fornlämningarna på platsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna på platsen, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Tingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tingstad, Tallbacken och Fransmansbacke

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ny anslutningsväg till E22

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ny anslutningsväg till E22</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002000">https://doi.org/10.5878/002000</a>

Intrasisprojekt

O200320

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-3497-03

Producents dnr för projektet

421-742-2003

ProjektID

p503012

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06