GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny anslutningsväg till E22 nära gravfält och stensträngar vid Tallbacken och Fransmansbacke

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i september 2003 en förundersökning för nya anslutningsvägar till E22 vid Tallbacken och Fransmansbacke, Tingstad socken, Norrköpings kommun. Vid förundersökningen hittades en malstenslöpare men i övrigt inga anläggningar eller fynd som kan sättas i samband med de kända fornlämningarna på platsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna på platsen, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2244

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i september 2003 en förundersökning för nya anslutningsvägar till E22 vid Tallbacken och Fransmansbacke, Tingstad socken, Norrköpings kommun. Vid förundersökningen hittades en malstenslöpare men i övrigt inga anläggningar eller fynd som kan sättas i samband med de kända fornlämningarna på platsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna på platsen, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Tingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tingstad, Tallbacken och Fransmansbacke

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Ny anslutningsväg till E22

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ny anslutningsväg till E22</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002000">https://doi.org/10.5878/002000</a>

Intrasisprojekt

O200320

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-3497-03

Producents dnr för projektet

421-742-2003

ProjektID

p503012

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06