GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny bussgata mellan Ånestad och Rambodal nära gravfältet RAÄ 5

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun planerar en bussgata mellan Ånestad och Rambodal. Strax väster om bussgatan ligger gravfältet RAÄ 5. Med anledning av närheten till gravfältet samt det topografiskt lämpliga boplatsläget utförde UV Öst en förundersökning längs den planerade sträckningen. Vid undersökningen påträffades två bitar slagen kvarts men i övrigt inga anläggningar eller fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till det tidigare registrerade gravfältet, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2245

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun planerar en bussgata mellan Ånestad och Rambodal. Strax väster om bussgatan ligger gravfältet RAÄ 5. Med anledning av närheten till gravfältet samt det topografiskt lämpliga boplatsläget utförde UV Öst en förundersökning längs den planerade sträckningen. Vid undersökningen påträffades två bitar slagen kvarts men i övrigt inga anläggningar eller fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till det tidigare registrerade gravfältet, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, f.d. S:t Johannes, Ånestad-Rambodal

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ny bussgata

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ny bussgata</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002001">https://doi.org/10.5878/002001</a>

Intrasisprojekt

O200317

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6845-03

Producents dnr för projektet

422-1466-2003

ProjektID

p503013

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06