GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny bussgata mellan Ånestad och Rambodal nära gravfältet RAÄ 5

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun planerar en bussgata mellan Ånestad och Rambodal. Strax väster om bussgatan ligger gravfältet RAÄ 5. Med anledning av närheten till gravfältet samt det topografiskt lämpliga boplatsläget utförde UV Öst en förundersökning längs den planerade sträckningen. Vid undersökningen påträffades två bitar slagen kvarts men i övrigt inga anläggningar eller fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till det tidigare registrerade gravfältet, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2245

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun planerar en bussgata mellan Ånestad och Rambodal. Strax väster om bussgatan ligger gravfältet RAÄ 5. Med anledning av närheten till gravfältet samt det topografiskt lämpliga boplatsläget utförde UV Öst en förundersökning längs den planerade sträckningen. Vid undersökningen påträffades två bitar slagen kvarts men i övrigt inga anläggningar eller fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till det tidigare registrerade gravfältet, att peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera och om möjligt datera anläggningar och fynd.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, f.d. S:t Johannes, Ånestad-Rambodal

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002001

Version 1.0:

2012-10-25 doi:10.5878/001190

Ladda ner data:

Ny bussgata

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ny bussgata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002001

Intrasisprojekt:

O200317

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6845-03

Producents dnr för projektet:

422-1466-2003

ProjektID:

p503013

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06