GIS-material för arkeologiskt projekt: Järnåldersboplats vid Stenkilsvarv

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid en förundersökning inför ett planerat vindkraftverk påträffades stolphål, härdar och gropar från en järnåldersboplats. Sannolikt har en mycket liten del av ett större fornlämningskomplex nu förundersökts. Lämningarna undersöktes och borttogs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att undersöka om det fanns bevarade anläggningar under matjorden samt klargöra deras status, ålder och art. Om lämningar påträffades skulle förundersökningen inriktas på att en exploatering kunde ske med minimal påverkan på fornlämningar.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2247

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid en förundersökning inför ett planerat vindkraftverk påträffades stolphål, härdar och gropar från en järnåldersboplats. Sannolikt har en mycket liten del av ett större fornlämningskomplex nu förundersökts. Lämningarna undersöktes och borttogs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att undersöka om det fanns bevarade anläggningar under matjorden samt klargöra deras status, ålder och art. Om lämningar påträffades skulle förundersökningen inriktas på att en exploatering kunde ske med minimal påverkan på fornlämningar.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Varv socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Varv, Stenkilsvarv 1:13

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför planerat vindkraftverk

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför planerat vindkraftverk</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002003">https://doi.org/10.5878/002003</a>

Intrasisprojekt

O200312

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7104-03

Producents dnr för projektet

422-1565-2003

ProjektID

p503015

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07