GIS-material för arkeologiskt projekt: Järnåldersboplats vid Stenkilsvarv

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid en förundersökning inför ett planerat vindkraftverk påträffades stolphål, härdar och gropar från en järnåldersboplats. Sannolikt har en mycket liten del av ett större fornlämningskomplex nu förundersökts. Lämningarna undersöktes och borttogs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att undersöka om det fanns bevarade anläggningar under matjorden samt klargöra deras status, ålder och art. Om lämningar påträffades skulle förundersökningen inriktas på att en exploatering kunde ske med minimal påverkan på fornlämningar.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2247

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid en förundersökning inför ett planerat vindkraftverk påträffades stolphål, härdar och gropar från en järnåldersboplats. Sannolikt har en mycket liten del av ett större fornlämningskomplex nu förundersökts. Lämningarna undersöktes och borttogs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att undersöka om det fanns bevarade anläggningar under matjorden samt klargöra deras status, ålder och art. Om lämningar påträffades skulle förundersökningen inriktas på att en exploatering kunde ske med minimal påverkan på fornlämningar.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Varv socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Varv, Stenkilsvarv 1:13

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002003

Version 1.0:

2012-10-25 doi:10.5878/001192

Ladda ner data:

Inför planerat vindkraftverk

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför planerat vindkraftverk. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002003

Intrasisprojekt:

O200312

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7104-03

Producents dnr för projektet:

422-1565-2003

ProjektID:

p503015

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07