GIS-material för arkeologiskt projekt: Berghällar vid Söderleden, Norrköping

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2003-03-20 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Söderleden i Norrköping. Utredningen föranleddes av planerad ombyggnation av Söderleden och motiverades av eventuell förekomst av hällristningar. Ett flertal hällar rensades och borstades, men inga hällristningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att fastställa om fornlämningar, huvudsakligen hällristningar, kunde komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2248

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2003-03-20 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Söderleden i Norrköping. Utredningen föranleddes av planerad ombyggnation av Söderleden och motiverades av eventuell förekomst av hällristningar. Ett flertal hällar rensades och borstades, men inga hällristningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att fastställa om fornlämningar, huvudsakligen hällristningar, kunde komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Söderleden

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför planerad ombyggnation

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför planerad ombyggnation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002005">https://doi.org/10.5878/002005</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21716-02

Producents dnr för projektet

675/02

ProjektID

p503016

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06