GIS-material för arkeologiskt projekt: Berghällar vid Söderleden, Norrköping

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2003-03-20 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Söderleden i Norrköping. Utredningen föranleddes av planerad ombyggnation av Söderleden och motiverades av eventuell förekomst av hällristningar. Ett flertal hällar rensades och borstades, men inga hällristningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att fastställa om fornlämningar, huvudsakligen hällristningar, kunde komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2248

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2003-03-20 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Söderleden i Norrköping. Utredningen föranleddes av planerad ombyggnation av Söderleden och motiverades av eventuell förekomst av hällristningar. Ett flertal hällar rensades och borstades, men inga hällristningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att fastställa om fornlämningar, huvudsakligen hällristningar, kunde komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Söderleden

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002005

Version 1.0:

2014-04-28 doi:10.5878/002004

Ladda ner data:

Inför planerad ombyggnation

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför planerad ombyggnation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002005

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21716-02

Producents dnr för projektet:

675/02

ProjektID:

p503016

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06