GIS-material för arkeologiskt projekt: Doverstorp

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötland länsmuseum genomförde 2003-09-05 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Doverstorp, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Utredningen föranleddes av planerade ledningsarbeten i form av rasering av luftledning och förläggande av ny jordledning. Utredningen motiverades av dåligt underlagsmaterial i området beträffade kulturmiljöer och fornlämningar. Samtliga sträckor som berördes av ledningsarbetet besiktigades för att säkerställa att inga lagskyddade lämningar berördes av arbetet. Inga tidigare okända lämningar och inga platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända forn- och kulturlämningsbilden samt påvisa eventuella nyupptäckta forn- och kulturlämningar inom det planerade exploateringsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2250

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötland länsmuseum genomförde 2003-09-05 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Doverstorp, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Utredningen föranleddes av planerade ledningsarbeten i form av rasering av luftledning och förläggande av ny jordledning. Utredningen motiverades av dåligt underlagsmaterial i området beträffade kulturmiljöer och fornlämningar. Samtliga sträckor som berördes av ledningsarbetet besiktigades för att säkerställa att inga lagskyddade lämningar berördes av arbetet. Inga tidigare okända lämningar och inga platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att sammanställa den kända forn- och kulturlämningsbilden samt påvisa eventuella nyupptäckta forn- och kulturlämningar inom det planerade exploateringsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Risinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Risinge, Doverstorp

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002007

Version 1.0:

2012-10-25 doi:10.5878/001194

Ladda ner data:

Inför planerade ledningsarbeten

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför planerade ledningsarbeten</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002007">https://doi.org/10.5878/002007</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-22260-02

Producents dnr för projektet:

75/03

ProjektID:

p503018

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06