GIS-material för arkeologiskt projekt: Hästholmens hamn

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-05-19 en marinarkeologisk förundersökning i Hästholmens hamn. Anledningen var en planerad ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor. Undersökningsområdet utgjordes av hamnbassängen med en yta om ca 200x100 m. Vid undersökningen påträffades ett skeppsvrak som är att betrakta som fast fornlämning. Vraket var dock beläget med god marginal utanför exploateringsområdet. Inom området för exploateringen påträffades spridda postmedeltida fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetsföretaget. Förundersökningen ska även klarlägga fornlämningens ålder och karaktär.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2252

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-05-19 en marinarkeologisk förundersökning i Hästholmens hamn. Anledningen var en planerad ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor. Undersökningsområdet utgjordes av hamnbassängen med en yta om ca 200x100 m. Vid undersökningen påträffades ett skeppsvrak som är att betrakta som fast fornlämning. Vraket var dock beläget med god marginal utanför exploateringsområdet. Inom området för exploateringen påträffades spridda postmedeltida fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetsföretaget. Förundersökningen ska även klarlägga fornlämningens ålder och karaktär.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Tollstad, Hästholmens hamn

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002010">https://doi.org/10.5878/002010</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21857-02

Producents dnr för projektet

684/02

ProjektID

p503020

RAÄ-nr

Västra Tollstad 235

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06