GIS-material för arkeologiskt projekt: Hästholmens hamn

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-05-19 en marinarkeologisk förundersökning i Hästholmens hamn. Anledningen var en planerad ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor. Undersökningsområdet utgjordes av hamnbassängen med en yta om ca 200x100 m. Vid undersökningen påträffades ett skeppsvrak som är att betrakta som fast fornlämning. Vraket var dock beläget med god marginal utanför exploateringsområdet. Inom området för exploateringen påträffades spridda postmedeltida fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetsföretaget. Förundersökningen ska även klarlägga fornlämningens ålder och karaktär.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2252

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-05-19 en marinarkeologisk förundersökning i Hästholmens hamn. Anledningen var en planerad ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor. Undersökningsområdet utgjordes av hamnbassängen med en yta om ca 200x100 m. Vid undersökningen påträffades ett skeppsvrak som är att betrakta som fast fornlämning. Vraket var dock beläget med god marginal utanför exploateringsområdet. Inom området för exploateringen påträffades spridda postmedeltida fynd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetsföretaget. Förundersökningen ska även klarlägga fornlämningens ålder och karaktär.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Tollstad, Hästholmens hamn

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002010

Version 1.0:

2014-04-28 doi:10.5878/002009

Ladda ner data:

Ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Ombyggnad med ny vågbrytare och bryggor. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002010

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21857-02

Producents dnr för projektet:

684/02

ProjektID:

p503020

RAÄ-nr:

Västra Tollstad 235

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06