GIS-material för arkeologiskt projekt: Mjällerum 1:83 och 1:84

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-09-02 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Mjällerum 1:83 och 1:84, Kisa socken, Kinda kommun. Utredningen föranleddes av planerad utbyggnad för konverteringsverksamhet. Inom utredningsområdet var tidigare inga fornlämningar kända. Inga tidigare okända lämningar och inga nya platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en eventuell exploatering inom området.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2253

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-09-02 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Mjällerum 1:83 och 1:84, Kisa socken, Kinda kommun. Utredningen föranleddes av planerad utbyggnad för konverteringsverksamhet. Inom utredningsområdet var tidigare inga fornlämningar kända. Inga tidigare okända lämningar och inga nya platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en eventuell exploatering inom området.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Kisa socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kisa, Mjällerum 1:83 och 1:84

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002012

Version 1.0:

2014-04-28 doi:10.5878/002011

Ladda ner data:

Utbyggnad för konverteringsverksamhet

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Utbyggnad för konverteringsverksamhet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002012">https://doi.org/10.5878/002012</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9277-03

Producents dnr för projektet:

259/03

ProjektID:

p503021

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06