GIS-material för arkeologiskt projekt: Mjällerum 1:83 och 1:84

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-09-02 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Mjällerum 1:83 och 1:84, Kisa socken, Kinda kommun. Utredningen föranleddes av planerad utbyggnad för konverteringsverksamhet. Inom utredningsområdet var tidigare inga fornlämningar kända. Inga tidigare okända lämningar och inga nya platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en eventuell exploatering inom området.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2253

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde 2003-09-02 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Mjällerum 1:83 och 1:84, Kisa socken, Kinda kommun. Utredningen föranleddes av planerad utbyggnad för konverteringsverksamhet. Inom utredningsområdet var tidigare inga fornlämningar kända. Inga tidigare okända lämningar och inga nya platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämningar skulle beröras vid en eventuell exploatering inom området.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Kisa socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kisa, Mjällerum 1:83 och 1:84

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Utbyggnad för konverteringsverksamhet

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Utbyggnad för konverteringsverksamhet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002012">https://doi.org/10.5878/002012</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9277-03

Producents dnr för projektet

259/03

ProjektID

p503021

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06