GIS-material för arkeologiskt projekt: Från Rystad Bosgård till Luestad

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av förstärkning av elnätet mellan Bosgården och Luestad i Rystad socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt en antikvarisk kontroll. Arbetet utfördes under våren 2011 och passerade bl a längs med bogårdsmuren till Rystad kyrkogård. Schaktet kom att gå i närheten av Bosgårds bytomt och platsen för ett torp. Vid utredningens första etapp uppmärksammades tre områden längs kabelsträckningen som bedömdes som topografiskt lämpliga boplatslägen. Inga spår av fast fornlämning påträffades. Vid den antikvariska kontrollen längs med kyrkogården dokumenterades ett lager med byggnadsavfall strax norr om gravkapellet. Det hör sannolikt till utvidgningen av kyrkan på 1580-talet. Söder om vägen mot Luestad, vid Rystad skola, framkom ett fett och lerigt lager med inslag av kol och enstaka bitar bränd lera. Möjligen rör det sig om trädgårdsjord.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att ge en bild av de kända

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2265

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av förstärkning av elnätet mellan Bosgården och Luestad i Rystad socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt en antikvarisk kontroll. Arbetet utfördes under våren 2011 och passerade bl a längs med bogårdsmuren till Rystad kyrkogård. Schaktet kom att gå i närheten av Bosgårds bytomt och platsen för ett torp. Vid utredningens första etapp uppmärksammades tre områden längs kabelsträckningen som bedömdes som topografiskt lämpliga boplatslägen. Inga spår av fast fornlämning påträffades. Vid den antikvariska kontrollen längs med kyrkogården dokumenterades ett lager med byggnadsavfall strax norr om gravkapellet. Det hör sannolikt till utvidgningen av kyrkan på 1580-talet. Söder om vägen mot Luestad, vid Rystad skola, framkom ett fett och lerigt lager med inslag av kol och enstaka bitar bränd lera. Möjligen rör det sig om trädgårdsjord.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningens syfte var att ge en bild av de kända

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rystad, Rystad Bosgård - Luestad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Förstärkning av elnätet

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Förstärkning av elnätet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002025">https://doi.org/10.5878/002025</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-559-11

Producents dnr för projektet

124/11

ProjektID

p511002

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05 — 2011-06

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06