GIS-material för arkeologiskt projekt: Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

SND-ID: SND 2266

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I november 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet i Vikingstads samhälle. Platsen för anslutning var belägen intill två av vägen delvis störda och avgrävda högar på den vikingatida delen av gravfält 15 i Rappestads socken. Närmaste grav låg endast 0,5 m från schaktet. Trots detta framkom ingenting av arkeologiskt intresse vid schaktningarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av en antikvarisk kontroll var i första hand att se till att fast fornlämning kom att beröras i så liten omfattning som möjligt. Där fast fornlämning framkommit var syftet att beskriva, dokumentera och datera den.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Rappestad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rappestad, Bankeberg 5:23

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Utbyggnad av fjärrvärmenätet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002026">https://doi.org/10.5878/002026</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6170-11

Producents dnr för projektet

388/11

ProjektID

p511003

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06