GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny bebyggelse i Linnäs

SND-ID: SND 2269

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med detaljplanarbete inför ny bebyggelse inom fastigheten Linnäs 1:6 strax norr om Rimforsa samhälle i Kinda kommun, utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 2. Denna utfördes eftersom en del av planområdet pekats ut som ett lämpligt boplatsläge. Vid utredningen drogs flera sökschakt i det aktuella området utan att något av arkeologiskt intresse framkom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den aktuella detaljplanen. Påträffade fornlämningar skulle beskrivas så långt som möjligt och också om möjligt avgränsas.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Linnäs 1:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Detaljplanarbete

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Detaljplanarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002029

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7596-11

Producents dnr för projektet

423/11

ProjektID

p511006

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06