GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny bebyggelse i Linnäs

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med detaljplanarbete inför ny bebyggelse inom fastigheten Linnäs 1:6 strax norr om Rimforsa samhälle i Kinda kommun, utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 2. Denna utfördes eftersom en del av planområdet pekats ut som ett lämpligt boplatsläge. Vid utredningen drogs flera sökschakt i det aktuella området utan att något av arkeologiskt intresse framkom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den aktuella detaljplanen. Påträffade fornlämningar skulle beskrivas så långt som möjligt och också om möjligt avgränsas.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2269

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med detaljplanarbete inför ny bebyggelse inom fastigheten Linnäs 1:6 strax norr om Rimforsa samhälle i Kinda kommun, utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 2. Denna utfördes eftersom en del av planområdet pekats ut som ett lämpligt boplatsläge. Vid utredningen drogs flera sökschakt i det aktuella området utan att något av arkeologiskt intresse framkom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den aktuella detaljplanen. Påträffade fornlämningar skulle beskrivas så långt som möjligt och också om möjligt avgränsas.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Linnäs 1:6

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002029

Version 1.0:

2012-10-31 doi:10.5878/001227

Ladda ner data:

Detaljplanarbete

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Detaljplanarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002029

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7596-11

Producents dnr för projektet:

423/11

ProjektID:

p511006

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06