GIS-material för arkeologiskt projekt: Nya elledningar vid Lagerlunda

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nydragning av elledning vid fastigheten Lagerlunda 2:1 i Kärna socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll under vintern 2011 - 2012. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida och i vilken omfattning fornlämning skulle komma att beröras av ovanstående arbete. Om möjligt skulle kabelsträckningen justeras så att fornlämningen kunde undvikas.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2270

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nydragning av elledning vid fastigheten Lagerlunda 2:1 i Kärna socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll under vintern 2011 - 2012. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida och i vilken omfattning fornlämning skulle komma att beröras av ovanstående arbete. Om möjligt skulle kabelsträckningen justeras så att fornlämningen kunde undvikas.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kärna, Lagerlunda 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Nydragning av elledning

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Nydragning av elledning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002030">https://doi.org/10.5878/002030</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8040-11

Producents dnr för projektet

456/11

ProjektID

p511007

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 — 2012

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07