GIS-material för arkeologiskt projekt: Nya elledningar vid Lagerlunda

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nydragning av elledning vid fastigheten Lagerlunda 2:1 i Kärna socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll under vintern 2011 - 2012. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida och i vilken omfattning fornlämning skulle komma att beröras av ovanstående arbete. Om möjligt skulle kabelsträckningen justeras så att fornlämningen kunde undvikas.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2270

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nydragning av elledning vid fastigheten Lagerlunda 2:1 i Kärna socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll under vintern 2011 - 2012. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida och i vilken omfattning fornlämning skulle komma att beröras av ovanstående arbete. Om möjligt skulle kabelsträckningen justeras så att fornlämningen kunde undvikas.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kärna, Lagerlunda 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Nydragning av elledning

Citeringsförslag

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Nydragning av elledning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002030">https://doi.org/10.5878/002030</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8040-11

Producents dnr för projektet

456/11

ProjektID

p511007

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 — 2012

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07