GIS-material för arkeologiskt projekt: Nya elledningar vid Lagerlunda

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nydragning av elledning vid fastigheten Lagerlunda 2:1 i Kärna socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll under vintern 2011 - 2012. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida och i vilken omfattning fornlämning skulle komma att beröras av ovanstående arbete. Om möjligt skulle kabelsträckningen justeras så att fornlämningen kunde undvikas.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2270

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nydragning av elledning vid fastigheten Lagerlunda 2:1 i Kärna socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll under vintern 2011 - 2012. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida och i vilken omfattning fornlämning skulle komma att beröras av ovanstående arbete. Om möjligt skulle kabelsträckningen justeras så att fornlämningen kunde undvikas.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kärna, Lagerlunda 2:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-28 doi:10.5878/002030

Version 1.0:

2012-10-31 doi:10.5878/001228

Ladda ner data:

Nydragning av elledning

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Nydragning av elledning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002030

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8040-11

Producents dnr för projektet:

456/11

ProjektID:

p511007

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 — 2012

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07