GIS-material för arkeologiskt projekt: På jakt efter stenåldern i Krokek

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med en planerad avstyckning och försäljning av en del av fastigheten Orrrekulla 1:9 och fastigheten Svintuna 2:1 i Krokeks socken genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i september 2011. Inom de två fastigheterna är en stenåldersboplats, RAÄ 27 registrerad. Tidigare undersökningar inom fastigheten har dock inte givit något av arkeologiskt intresse. Vid den arkeologiska förundersökningen 2011 drogs två schakt inom den del av fastigheterna som planeras för försäljning, utan att något av arkeologiskt intresse framkom

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den tänkta avstyckningen. Lämningar som påträffades skulle dokumenteras och om det var möjligt även begränsas.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2271

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med en planerad avstyckning och försäljning av en del av fastigheten Orrrekulla 1:9 och fastigheten Svintuna 2:1 i Krokeks socken genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i september 2011. Inom de två fastigheterna är en stenåldersboplats, RAÄ 27 registrerad. Tidigare undersökningar inom fastigheten har dock inte givit något av arkeologiskt intresse. Vid den arkeologiska förundersökningen 2011 drogs två schakt inom den del av fastigheterna som planeras för försäljning, utan att något av arkeologiskt intresse framkom

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den tänkta avstyckningen. Lämningar som påträffades skulle dokumenteras och om det var möjligt även begränsas.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokek, Orrekulla 1:9 och Svintuna 2:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-29 doi:10.5878/002031

Version 1.0:

2012-10-31 doi:10.5878/001229

Ladda ner data:

Avstyckning och försäljning av en del fastigheten

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Avstyckning och försäljning av en del fastigheten. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002031

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5808-11

Producents dnr för projektet:

364/11

ProjektID:

p511008

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09

Datainsamlare: Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07