GIS-material för arkeologiskt projekt: På jakt efter stenåldern i Krokek

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med en planerad avstyckning och försäljning av en del av fastigheten Orrrekulla 1:9 och fastigheten Svintuna 2:1 i Krokeks socken genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i september 2011. Inom de två fastigheterna är en stenåldersboplats, RAÄ 27 registrerad. Tidigare undersökningar inom fastigheten har dock inte givit något av arkeologiskt intresse. Vid den arkeologiska förundersökningen 2011 drogs två schakt inom den del av fastigheterna som planeras för försäljning, utan att något av arkeologiskt intresse framkom

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den tänkta avstyckningen. Lämningar som påträffades skulle dokumenteras och om det var möjligt även begränsas.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2271

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med en planerad avstyckning och försäljning av en del av fastigheten Orrrekulla 1:9 och fastigheten Svintuna 2:1 i Krokeks socken genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i september 2011. Inom de två fastigheterna är en stenåldersboplats, RAÄ 27 registrerad. Tidigare undersökningar inom fastigheten har dock inte givit något av arkeologiskt intresse. Vid den arkeologiska förundersökningen 2011 drogs två schakt inom den del av fastigheterna som planeras för försäljning, utan att något av arkeologiskt intresse framkom

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den tänkta avstyckningen. Lämningar som påträffades skulle dokumenteras och om det var möjligt även begränsas.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokek, Orrekulla 1:9 och Svintuna 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Avstyckning och försäljning av en del fastigheten

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Avstyckning och försäljning av en del fastigheten</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002031">https://doi.org/10.5878/002031</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5808-11

Producents dnr för projektet

364/11

ProjektID

p511008

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09

Datainsamlare: Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07