GIS-material för arkeologiskt projekt: Golf i Ydre

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2005 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Ydregården, Ydre kommun, inför planerna att anlägga en golfbana. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier följt av en specialinventering i fält av det aktuella området. Det undersökta området består av skog, åker och hagmark samt kalhyggen. Inom området finns bland annat ett område med röjningsrösen, gravar samt en slaggförekomst. Vid specialinventeringen framkom nio områden med ett stort antal röjningsrösen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fornlämningar skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2278

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2005 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Ydregården, Ydre kommun, inför planerna att anlägga en golfbana. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier följt av en specialinventering i fält av det aktuella området. Det undersökta området består av skog, åker och hagmark samt kalhyggen. Inom området finns bland annat ett område med röjningsrösen, gravar samt en slaggförekomst. Vid specialinventeringen framkom nio områden med ett stort antal röjningsrösen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fornlämningar skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ydre kommun, Konungsund socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Sund, Ydregården

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför anläggning av en golfbana

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför anläggning av en golfbana</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002039">https://doi.org/10.5878/002039</a>

Producents dnr för projektet

769/04

ProjektID

p505054

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07