GIS-material för arkeologiskt projekt: Golf i Ydre

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2005 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Ydregården, Ydre kommun, inför planerna att anlägga en golfbana. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier följt av en specialinventering i fält av det aktuella området. Det undersökta området består av skog, åker och hagmark samt kalhyggen. Inom området finns bland annat ett område med röjningsrösen, gravar samt en slaggförekomst. Vid specialinventeringen framkom nio områden med ett stort antal röjningsrösen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fornlämningar skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2278

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i april 2005 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Ydregården, Ydre kommun, inför planerna att anlägga en golfbana. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier följt av en specialinventering i fält av det aktuella området. Det undersökta området består av skog, åker och hagmark samt kalhyggen. Inom området finns bland annat ett område med röjningsrösen, gravar samt en slaggförekomst. Vid specialinventeringen framkom nio områden med ett stort antal röjningsrösen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fornlämningar skulle komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ydre kommun, Konungsund socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Sund, Ydregården

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002039

Version 1.0:

2012-10-26 doi:10.5878/001202

Ladda ner data:

Inför anläggning av en golfbana

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför anläggning av en golfbana. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002039

Producents dnr för projektet:

769/04

ProjektID:

p505054

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07