GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkablar Borghamn - Hansagården och Källstad - Hånger

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnad av elnätet mellan Borghamn-Hansagården utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 2. Vid en arkeologisk utredning etapp 1 kunde sex objekt konstateras utmed sträckningen. Det var dessa objekt som var föremål för den arkeologiska utredningen etapp 2. I utredningen ingick även en mindre sträcka i Källstads socken mellan Källstad och Hånger. Totalt öppnades 43 schakt om ca 1000 löpmeter. Vid objekt sex framkom en härd, i övrigt fanns inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning berördes av det planerade arbetet samt om möjligt justera schaktsträckningen så att fornlämningarna inte berördes.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2280

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnad av elnätet mellan Borghamn-Hansagården utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 2. Vid en arkeologisk utredning etapp 1 kunde sex objekt konstateras utmed sträckningen. Det var dessa objekt som var föremål för den arkeologiska utredningen etapp 2. I utredningen ingick även en mindre sträcka i Källstads socken mellan Källstad och Hånger. Totalt öppnades 43 schakt om ca 1000 löpmeter. Vid objekt sex framkom en härd, i övrigt fanns inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning berördes av det planerade arbetet samt om möjligt justera schaktsträckningen så att fornlämningarna inte berördes.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Källstad socken, Rogslösa socken, Väversunda socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rogslösa, Väversunda och Källstad, Borghamn-Hansagärde och Källstad-Hånger

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002041

Version 1.0:

2012-10-29 doi:10.5878/001489

Ladda ner data:

Ombyggnad av elnät

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Ombyggnad av elnät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002041

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-259-05

Producents dnr för projektet:

24/05

ProjektID:

p505056

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06 — 2005-07

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07