GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Egebybacke

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I maj 2006 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning vid Egebybacke, Mjölby stad och kommun. Inom undersökningsytan var sedan tidigare en boplatslämning känd (RAÄ 260) och ytterligare en boplats (RAÄ 250) är belägen knappt 100 m söder om exploateringsområdet. Strax öster om undersökningsytan finns en gravgrupp bestående av tre resta stenar (RAÄ 34). Vid förundersökningen framkom ytterligare boplatslämningar i form av 23 stolphål och gropar och en härd inom ett ca 100 x 60 m stort område (NV-SÖ). Vid förundersökningen undersöktes nio stolphål samt en härd. Inga gravar påträffades inom området.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa huruvida fast fornlämning ej synlig ovan mark skulle komma att beröras av det planerade arbetet. I syftet ingick att fastställa karaktär, datering och utbredning hos de påträffade lämningarna och även potential för eventuell vidare undersökning.

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2284

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I maj 2006 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning vid Egebybacke, Mjölby stad och kommun. Inom undersökningsytan var sedan tidigare en boplatslämning känd (RAÄ 260) och ytterligare en boplats (RAÄ 250) är belägen knappt 100 m söder om exploateringsområdet. Strax öster om undersökningsytan finns en gravgrupp bestående av tre resta stenar (RAÄ 34). Vid förundersökningen framkom ytterligare boplatslämningar i form av 23 stolphål och gropar och en härd inom ett ca 100 x 60 m stort område (NV-SÖ). Vid förundersökningen undersöktes nio stolphål samt en härd. Inga gravar påträffades inom området.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa huruvida fast fornlämning ej synlig ovan mark skulle komma att beröras av det planerade arbetet. I syftet ingick att fastställa karaktär, datering och utbredning hos de påträffade lämningarna och även potential för eventuell vidare undersökning.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby, Egebybacke

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Etablering av tomter

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Etablering av tomter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002045">https://doi.org/10.5878/002045</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-15555-05

Producents dnr för projektet

564/05

ProjektID

p506067

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Stenålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07