GIS-material för arkeologiskt projekt: Brokind 1:111

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad nybyggnation av ett garage i Brokind utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i oktober 2006. Ett schakt öppnades på den aktuella platsen. I schaktet framkom två stolphål och en sannolikt naturlig mörkfärgning. Vid stolphålen vidgades schaktet, inga ytterligare anläggningar framkom dock. Stolphålen dokumenterades och grävdes bort.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att fastställa om fast fornlämning berörs av arbetsföretaget. Om så var fallet skulle förundersökningen söka fastställa dess karaktär, utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2286

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad nybyggnation av ett garage i Brokind utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i oktober 2006. Ett schakt öppnades på den aktuella platsen. I schaktet framkom två stolphål och en sannolikt naturlig mörkfärgning. Vid stolphålen vidgades schaktet, inga ytterligare anläggningar framkom dock. Stolphålen dokumenterades och grävdes bort.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att fastställa om fast fornlämning berörs av arbetsföretaget. Om så var fallet skulle förundersökningen söka fastställa dess karaktär, utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vårdnäs socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdnäs, Brokind 1:111

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002047

Version 1.0:

2012-10-29 doi:10.5878/001212

Ladda ner data:

Inför byggnation av ett garage

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför byggnation av ett garage</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002047">https://doi.org/10.5878/002047</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-21555-06

Producents dnr för projektet:

483/06

ProjektID:

p506069

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07