GIS-material för arkeologiskt projekt: Brokind 1:111

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad nybyggnation av ett garage i Brokind utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i oktober 2006. Ett schakt öppnades på den aktuella platsen. I schaktet framkom två stolphål och en sannolikt naturlig mörkfärgning. Vid stolphålen vidgades schaktet, inga ytterligare anläggningar framkom dock. Stolphålen dokumenterades och grävdes bort.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att fastställa om fast fornlämning berörs av arbetsföretaget. Om så var fallet skulle förundersökningen söka fastställa dess karaktär, utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2286

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad nybyggnation av ett garage i Brokind utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i oktober 2006. Ett schakt öppnades på den aktuella platsen. I schaktet framkom två stolphål och en sannolikt naturlig mörkfärgning. Vid stolphålen vidgades schaktet, inga ytterligare anläggningar framkom dock. Stolphålen dokumenterades och grävdes bort.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att fastställa om fast fornlämning berörs av arbetsföretaget. Om så var fallet skulle förundersökningen söka fastställa dess karaktär, utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vårdnäs socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdnäs, Brokind 1:111

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför byggnation av ett garage

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför byggnation av ett garage</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002047">https://doi.org/10.5878/002047</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21555-06

Producents dnr för projektet

483/06

ProjektID

p506069

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07