GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett järnåldersgravfält vid Glan

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under maj 2006 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning i Melby, Risinge socken, Finspångs kommun, vid ett gravfält (RAÄ 6). I oktober samma år utfördes en komplettering till utredningen. I schakten framkom en grav, tre möjliga gravar och en härd. Fynd av keramik, kvarts och brända ben tillvaratogs. I norra delen av gravfältet har en flack möjlig gravhög mätts in. Inom ramen för utredningen mättes fornlämningsområdet runt gravfältet in.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetet. Om fast fornlämning framkom skulle om möjligt exploateringen justeras så att fornlämningarna inte berördes.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2287

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under maj 2006 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning i Melby, Risinge socken, Finspångs kommun, vid ett gravfält (RAÄ 6). I oktober samma år utfördes en komplettering till utredningen. I schakten framkom en grav, tre möjliga gravar och en härd. Fynd av keramik, kvarts och brända ben tillvaratogs. I norra delen av gravfältet har en flack möjlig gravhög mätts in. Inom ramen för utredningen mättes fornlämningsområdet runt gravfältet in.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetet. Om fast fornlämning framkom skulle om möjligt exploateringen justeras så att fornlämningarna inte berördes.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder — Yngre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Risinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Risinge, Melby 3:2 och 3:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Detaljplanarbete

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Detaljplanarbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002048">https://doi.org/10.5878/002048</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4622-06

Producents dnr för projektet

675/04

ProjektID

p506070

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05 — 2006-10

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder — Yngre järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07